Hledejte

Papež vincentkám: Buďte matkami a sestrami chudých

František ve videoposelství zdraví, modlí se a žehná Kongregaci Milosrdných sester, které se shromáždily v mateřském domě v pařížské ulici Rue du Bac.

Giancarlo La Vella – Vatican News

Hluboká úvaha o poslání ve světle evangelia. To je téma pařížského shromáždění Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul, kterou v 17. století založili svatý Vincenc de Paul a svatá Louisa de Marillac s úkolem pomáhat chudým a nemocným. Papež František ve svém pozdravu obsaženém ve videoposelství nabádá řeholnice, aby se neunavily " vycházet vstříc, setkávat se". Buďte, zdůraznil papež, "společností žen stvořených k tomu, aby šly přinášet Kristovu lásku chudým. To vás vedlo k tomu, abyste po celém světě nejen pomáhaly chudým ve velkých ústavech, nemocnicích, sirotčincích a školách, ale také je navštěvovaly, vycházely jim vstříc do míst, kde žijí, a podílely se s nimi na cestách lidského růstu, podpory života a duchovní péče".

Blízkost Pánovým milovaným

Pak papež vyzval sestry, aby se zamyslely nad svým povoláním. "Bůh vám svěřil chudé, své vyvolené," říká. "Jste pro ně matkami a sestrami. Matkami, protože svou láskou a pozorností ke všem jejich potřebám je přivádíte k Boží lásce a znovu je otevíráte kráse života. Sestrami, protože je podporujete v jejich situaci a provázíte je, aby znovu objevili důstojnost na mnoha životních cestách, které s nimi procházíte."

Putování historií s úsměvem

"Být Dcerami lásky," připomíná papež, "znamená být Dcerami Božími, obrazem největší Lásky, kterou nám dosvědčil sám Bůh." Papež pak zdůraznil, že v této době, "poznamenané tolika rozpory a tolika formami marginalizace", mají Dcery lásky jako ženy historickou úlohu, "doprovázet tolik našich bratří a sester, kteří jsou oběťmi násilí a diskriminace, vychovávat děti, které jsou prvními oběťmi zneužívání ze strany dospělých, střežit a bránit život kolem sebe, svým úsměvem, svou péčí, svou oddaností službě nejmenším". A nakonec papež František vyzval k úsilí, "aby byla každému zaručena základní práva, která zajišťují důstojný život, abychom pomáhali chránit náš společný domov, předávali víru a křesťanské hodnoty novým generacím a vychovávali je k vzájemné péči". Bůh vás volá, abyste kráčeli dějinami, abyste se společně podíleli na záležitostech lidstva."

(vac)

21. listopadu 2021, 12:34