Hledejte

František se členy Švédské akademie František se členy Švédské akademie 

Papež přijal členy Švédské akademie

Ve Vatikánu dnes papež František přijal členy Švédské akademie, která mimo jiné uděluje Nobelovu cenu.

Přinášíme vám proslov, který papež František přednesl členům Švédské akademie 19. listopadu během audience, kterou jim poskytl.

 

Vážené dámy a pánové!

          Jsem rád, že se mohu opět setkat s vámi, kteří tvoříte Švédskou akademii. Děkuji panu předsedovi za jeho úvodní slovo, zejména za to, že se zaměřil na slovo dialog.

Jsem si jistý, že i vy jste si všimli, jak dlouhá pandemická krize zatěžuje naši schopnost vést dialog s ostatními. To je jistě způsobeno jak dobou uzavírání, tak tím, že celá situace na lidi dolehla, často nevědomě. Každý zjistí, že je od druhých trochu vzdálenější, uzavřenější, možná nedůvěřivější, nebo jsme prostě méně nakloněni setkávání, práci vedle sebe, radosti a úsilí něco společně budovat. Nejdříve je tedy třeba si uvědomit tuto skutečnost, která ohrožuje každého z nás jako osobu, oslabuje naši schopnost navazovat vztahy a ochuzuje společnost a svět. I když je to neúmyslné, hrozí, že tento trend bude nahrávat kultuře lhostejnosti.

          Jsem si jistý, že ze svého privilegovaného pohledu sdílíte tuto obavu. Potvrzují to slova, která jste, pane předsedo, právě řekl a s nimiž se plně ztotožňuji: "V době krize," řekl jste, "má každý malý krok, který může lidi sblížit s ostatními, velký význam." Je to každodenní praxe setkávání a dialogu: způsob života, který není na titulních stranách novin, ale pomáhá lidskému společenství jít kupředu a růst v sociálním přátelství. Encyklika Fratelli tutti obsahuje kapitolu - šestou - věnovanou této volbě: "Dialog a sociální přátelství" (č. 198-224).

S vámi akademiky, kteří takříkajíc sledujete "tep" kulturní dynamiky a udělujete prestižní Nobelovy ceny, bych se rád podělil o záměr sociálního dialogu jako cesty k nové kultuře. V důsledku všudypřítomného rozvoje sociálních médií hrozí, že dialog bude nahrazen množstvím monologů, často v agresivním tónu (srov. č. 200). Sociální dialog naopak "předpokládá schopnost respektovat názor druhého" (č. 203), a to upřímně a bez přetvářky.

Dialog není synonymem relativismu. Naopak, společnost je tím ušlechtilejší, čím více pěstuje hledání pravdy a je zakotvena v základních pravdách (srov. č. 206-207); zejména když uznává, že "každá lidská bytost má nezcizitelnou důstojnost" (č. 213). Tento princip mohou sdílet jak věřící, tak nevěřící.

Na tomto základě jsme povoláni společně podporovat kulturu setkávání. "Vyzbrojme naše děti zbraněmi dialogu! Naučme je dobrému boji na potkání!" (Fratelli tutti, 217).

Vážené dámy a pánové, ještě jednou vám děkuji za vaši návštěvu. Kéž Bůh žehná vám a vaší práci, kéž žehná vašim blízkým a vaší zemi.

Přeložil Petr Vacík

19. listopadu 2021, 13:40