Hledejte

Audience pro nadaci Migrantes Audience pro nadaci Migrantes 

Papež František: Evropa je náš společný domov

V poledne přijal papež František ve Vatikánu více než 200 účastníků evropského sjezdu Nadace Migrantes, organizace spadající pod italský episkopát, jejímž cílem je podporovat místní církve v pastoraci a pomoci migrantům. Téma letošní konference zní: "Italové v Evropě a křesťanská misie".

František připomněl slova biskupa Geremia Bonomelliho, který žil na přelomu 19. a 20. století a který nazval Itálii "dítětem v neustálém pohybu". Poukázal na to, že mobilita Italů může být kvasem pro novou evangelizaci v Evropě, jakkoli připustil, že mladí Italové se ve svém přístupu k víře liší od svých prarodičů.

"Migranty často vnímáme pouze jako "ty jiné" a cizí. Ve skutečnosti pocházejí také z našich řad a v případě italských migrantů jsou to často lidé, které známe (…) Je to skutečnost, která mi je obzvláště blízká, protože také moje rodina emigrovala do Argentiny.“

Papež vybídl, abychom si v této souvislosti lépe uvědomili, že Evropa je naším společným domovem.

„Církev v Evropě nemůže ignorovat miliony emigrantů z Itálie a dalších zemí, kteří tvoří tvář evropských měst. Je to krásná mozaika, kterou by neměly poskvrnit předsudky nebo nenávist. Evropa je povolána k tomu, aby v dnešním světě oživila své povolání k solidaritě v duchu subsidiarity. Italové se svou hluboce zakořeněnou lidovou zbožností po staletí předávali radost z evangelia a ukazovali, jak krásné je být otevřeným a pohostinným společenstvím. Tento styl společenství a misie charakterizoval jejich historii a doufám, že bude formovat i jejich budoucnost. Přistěhovalci, pokud se jim pomůže s integrací, jsou požehnáním, které přináší společnosti růst. Pokud jsou integrováni, pomáhají budovat rozmanitost, která obnovuje jednotu, pomáhají rozvíjet katolicismus, svědčí o apoštolátu církve a vytvářejí příběhy svatosti. S radostí konstatuji, že italská synodální cesta, také díky práci Nadace Migrantes, pomáhá rozpoznat v migrantech důležitý zdroj obnovy a poslání pro církve v Evropě."

Na závěr papež František svěřil působení nadace Migrantes přímluvě bl. biskupa Giovanniho Battisty Scalabriniho a sv. Františky Cabriny. „Kéž vedou a ochraňují vaši cestu v evropských církvích, aby hlásání evangelia bylo stále nové, radostné a prorocké,“ uzavřel Svatý otec.

(job)

11. listopadu 2021, 17:27