Hledejte

Papež František s biskupy latinskoamerické biskupské rady CELAM v říjnu 2021 Papež František s biskupy latinskoamerické biskupské rady CELAM v říjnu 2021  

Papež církevnímu shromáždění v Mexico City: Naslouchejte a buďte kreativní

František promlouvá k účastníkům církevního shromáždění, které bylo zahájeno v neděli v Mexico City a na kterém se sešli zástupci církve z Latinské Ameriky a Karibiku. Povzbuzuje je, aby začali tím, že si budou navzájem naslouchat a budou odvážně otevření novým obzorům.

Alessandro De Carolis – Vatican News

Papež František adresoval prvnímu církevnímu shromáždění sdružujícímu karibské a latinskoamerické země poselství, v němž je povzbudil, aby při svém rozlišování "naslouchali" hlasu lidu a byli otevřeni "hojné" tvořivosti při obnoveném misijním působení. Týdenní setkání představuje výsledek synodální cesty, kterou nedávno inicioval papež a na níž se v Mexico City a na internetu sešlo více než tisíc účastníků. Odkazuje na tři klíčová slova přípravy na synodu v roce 2023 - společenství, účast a poslání - a zároveň nabízí k zamyšlení další dvě slova.

Naslouchejte, zejména těm zapomenutým

V roce 2007 v brazilské Aparecidě, kde byl tehdy přítomen i budoucí papež, byli protagonisty latinskoameričtí biskupové. Papež připomněl, že tehdy byli povoláni "být misionářskými učedníky" a "povzbuzovat naději" vedoucí "k horizontu Guadalupského jubilea v roce 2031 a Jubilea vykoupení v roce 2033". Poznamenal, že před těmito ještě vzdálenými oslavami se bude konat synoda, jejímž cílem je změnit některé struktury a dát nový prostor a význam hlasu všech pokřtěných, což je něco jiného, než když se jednalo o setkání pouze biskupů.

Církevní shromáždění v Mexico City představuje první důležitou reflexi tohoto nového procesu a papež František účastníky vyzývá, aby se ve své práci zaměřili zejména na dynamiku "naslouchání". Říká, že tento proces zahrnuje také "dialog a rozlišování" a tento typ shromáždění "usnadňuje vzájemnou výměnu, 'naslouchání' Božímu hlasu do té míry, že s ním slyšíme volání lidu, a naslouchání lidu do té míry, že se s ním dělíme o to, kam nás Bůh volá", zejména když toto volání přichází od zapomenutých.

Odvážní misionáři

Druhým slovem, které papež vyzdvihuje, je "přetékání" neboli hojnost. Nad rámec modlitby a dialogu, který vyžaduje "rozlišování společenství", je také třeba hledat "cesty k překonávání rozdílů, aby se nestaly rozdělujícími a polarizujícími", vysvětluje papež. Na závěr se papež modlil, aby "shromáždění bylo výrazem "přetékání" tvořivé lásky Ducha, který nás vybízí, abychom bez obav vycházeli vstříc druhým, a který povzbuzuje církev, aby se prostřednictvím procesu pastoračního obrácení stávala stále více evangelizační a misijní".

(vac)

22. listopadu 2021, 10:07