Hledejte

František: Mladí lidé, sněte a vrhněte se do života s Ježíšem v srdci

Při mši svaté sloužené v bazilice svatého Petra u příležitosti diecézních Světových dnů mládeže a slavnosti Krista Krále papež vybízí dnešní mladé lidi, aby "stáli, když se všechno hroutí", aby "byli staviteli uprostřed trosek", odvážně šli "proti proudu", "bez zkratek, bez falše".
Homilie papeže Františka na slavnost Ježíše Krista Krále
Bazilika sv. Petra ve Vatikánu, 21.11.2021
 

Dva obrazy z Božího slova, které jsme slyšeli, nám pomáhají přiblížit se Ježíši, Králi vesmíru. První z nich, převzatý ze Zjevení svatého Jana a předvídaný prorokem Danielem v prvním čtení, je popsán slovy: "Přichází s oblaky" (Zj 1,7; Dan 7,13). Odkazuje na slavný příchod Ježíše jako Pána a na konec dějin. Druhým obrazem je obraz z evangelia: Kristus stojí před Pilátem a říká mu: "Já jsem král" (J 18,37). Je dobré, abychom se, drazí mladí lidé, zastavili a zamysleli se nad těmito Ježíšovými obrazy na cestě ke Světovému dni mládeže 2023 v Lisabonu.

Zastavme se tedy u prvního z nich: Ježíš přichází s oblaky. Je to obraz, který hovoří o příchodu Krista ve slávě na konci časů: dává nám pochopit, že poslední slovo o naší existenci bude mít Ježíš, ne my! On je Pán, Pán, který přichází shůry a nikdy nezapadá, ten, který odolává tomu, co pomíjí, on je naše věčná, neotřesitelná důvěra. On je Pán. Toto proroctví naděje osvětluje naše noci. Říká nám, že Bůh přichází, že je přítomen, že působí a že obrací dějiny k sobě, k dobru. Přichází "s oblaky", aby nás uklidnil, jako by říkal: "Nenechávám tě samotného, když je tvůj život zahalen temnými mraky. Jsem stále s vámi. Přicházím, abych vám dal světlo a rozzářil jasnou oblohu.

Prorok Daniel však upřesňuje, že viděl Pána přicházet s oblaky "při pohledu na noční vidění" (Dan 7,13). V nočních viděních: to znamená, že Bůh přichází v noci, mezi často temnými mraky, které se stahují nad našimi životy. Každý z nás tyto chvíle zná. Je třeba ho poznat, podívat se za hranice noci, pozvednout oči, abychom ho viděli uprostřed temnoty.

Milí mladí lidé, nahlédněte do nočních vizí! Co to znamená? Znamená to: mít jasné oči i ve tmě, nepřestávat hledat světlo uprostřed temnoty, kterou tak často nosíme v srdci a vidíme kolem sebe. Zvednout pohled od země, vzhůru, ne utéct, ale překonat pokušení ležet na podlaze svého strachu. V tom totiž spočívá nebezpečí: že se budeme držet svých obav. Nezůstávejme uzavřeni ve svých myšlenkách a nelitujme se. Podívejte se nahoru, podívejte se nahoru! Toto je výzva: vzhlédněte, vstaňte! To je Pánovo pozvání, které jsem chtěl zopakovat ve svém poselství vám mladým, aby vás provázelo na letošní cestě. Je to ten nejtěžší úkol, ale je to ten nejúchvatnější úkol, který vám byl svěřen: stát na nohou, když se zdá, že se všechno hroutí; být strážci, kteří umí vidět světlo v nočních vizích; být staviteli uprostřed trosek - v dnešním světě je jich tolik, tolik! - abyste mohli snít. A to je pro mě klíčové: mladý člověk, který není schopen snít, chudák, zestárl předčasně! Umět snít, protože to dělá ten, kdo sní: nenechává se pohltit nocí, ale zapaluje plamen, zapaluje světlo naděje, které ohlašuje zítřek. Sněte, buďte rychlí a odvážně se dívejte do budoucnosti.

Rád bych vám řekl toto: my všichni jsme vám vděční, když sníte. "Je to tak? Když mladí lidé sní, někdy dělají rámus...". Děláte hluk, protože váš hluk je plodem vašich snů. Znamená to, že nechceš žít v noci, když z Ježíše uděláš sen svého života a přijmeš ho s radostí, s nakažlivým nadšením, které nám dělá tak dobře! Děkuji vám, že jste dokázali odvážně pokračovat ve svých snech, že jste nepřestali věřit ve světlo ani v nocích života, že jste se s nadšením zasazovali o to, aby byl náš svět krásnější a lidštější. Děkuji vám, že pěstujete sen o bratrství, že pečujete o rány stvoření, bojujete za důstojnost těch nejslabších a šíříte ducha solidarity a sdílení. A především vám děkuji, protože ve světě, který zploštělý výdobytky současnosti má tendenci potlačovat velké ideály, neztrácíte schopnost snít! Nežijte ve spánku nebo v narkóze. Ne: sněte a žijte. To pomáhá nám dospělým i církvi. Ano, i my jako církev potřebujeme snít, potřebujeme nadšení, potřebujeme zápal mladých lidí, abychom byli svědky Boha, který je stále mladý!

A ještě něco bych vám chtěl říci: mnohé vaše sny odpovídají snům evangelia. Bratrství, solidarita, spravedlnost, mír - to jsou stejné sny, které Ježíš snil o lidstvu. Nebojte se otevřít setkání s ním: On miluje vaše sny a pomáhá vám je uskutečnit. Kardinál Martini řekl, že církev a společnost potřebují "snílky, kteří nás udržují otevřené pro překvapení Ducha svatého" (Noční rozhovory v Jeruzalémě. O riziku víry). Snílci, kteří nás udržují otevřené pro překvapení Ducha svatého. Je to nádhera! Přeji vám, abyste patřili mezi tyto snílky!

A nyní se dostáváme k druhému obrazu, k Ježíši, který říká Pilátovi: "Já jsem král." Jeho odhodlání, odvaha a nejvyšší svoboda jsou ohromující. Byl zatčen, odveden do pretoria, vyslýchají ho ti, kteří ho mohou odsoudit k smrti. A za takových okolností mohl nechat převážit přirozené právo na obranu, možná se pokusit "uvést věci na pravou míru" a najít kompromis. Místo toho Ježíš neskrývá svou identitu, nezastírá své úmysly, nevyužívá možnosti zachránit se, kterou mu ponechal i Pilát. Ne, nevyužívá toho. S pravdivou odvahou odpovídá: "Já jsem král." Přijímá odpovědnost za svůj život: Přišel jsem s posláním a jdu až do konce, abych vydal svědectví o Otcově království. Říká: "Proto jsem se narodil a proto jsem přišel na svět: vydat svědectví pravdě" (J 18,37). Ježíš je takový. Přišel bez dvojsmyslů, aby svým životem hlásal, že jeho království je jiné než království světa, že Bůh nevládne proto, aby zvětšil svou moc a potlačil ostatní, že nevládne s armádou a silou. Jeho je království lásky: "Já jsem král", ale tohoto království lásky; "Já jsem král" království těch, kdo dávají svůj život za spásu druhých.

Drazí mladí lidé, nechte se přitáhnout Ježíšovou svobodou! Ať v nás vibruje, ať námi otřese, ať v nás vzbudí odvahu k pravdě. A my se můžeme sami sebe zeptat: Kdybych byl teď tady, na Pilátově místě, před Ježíšem a díval se mu do očí, za co bych se styděl? Jaké jsou mé falešné představy, které neobstojí, mé dvojsmysly, které se mu nelíbí, před Ježíšovou pravdou, pravdou, která je Ježíš? Každý z nás je má. Hledejte je, hledejte je. Všichni máme tyto dvojsmysly, tyto kompromisy, toto "upravování věcí", aby kříž zmizel. Musíme se postavit před Ježíše, aby v nás učinil pravdu. Potřebujeme se mu klanět, abychom byli vnitřně svobodní, abychom si mohli posvítit na život a nenechali se oklamat módou okamžiku, ohňostrojem konzumu, který oslňuje a ochromuje. Přátelé, nejsme tu proto, abychom se nechali okouzlit sirénami světa, ale abychom vzali svůj život do vlastních rukou, abychom se "zakousli do života", abychom ho žili naplno!

V Ježíšově svobodě tak nacházíme odvahu jít proti proudu. A to je slovo, které bych rád zdůraznil: jít proti proudu, mít odvahu jít proti proudu; ne proti někomu - což je pokušení každého dne -, jak to dělají viktimisté a konspirátoři, kteří vždycky svalují vinu na druhé. Ne. Proti nezdravému proudu našeho sobeckého, uzavřeného a strnulého já, které tak často hledá různé podskupiny, aby přežilo, ne, to ne. Musíme jít proti proudu, abychom následovali Ježíše. Učí nás jít proti zlu jen s tichou a pokornou silou dobra. Bez zkratek, bez lží, bez dvojsmyslů. Náš svět, zraněný tolika zly, nepotřebuje další nejednoznačné kompromisy, lidi, kteří jdou sem a tam jako mořské vlny - kam je vítr zanese, kam je zanesou jejich vlastní zájmy -, ty, kteří se postaví trochu napravo a trochu nalevo poté, co ucítí, co je výhodnější. " Rovnovážníci ". Křesťan, který takto postupuje, se zdá být spíše provazochodcem než křesťanem. Provazochodci, kteří vždy hledají způsob, jak si neušpinit ruce, neohrozit svůj život, vážně nehazardovat. Prosím, nestaňte se mladými provazochodci. Buďte svobodní, autentičtí, buďte kritickým svědomím společnosti. Nebojte se kritizovat! Potřebujeme vaši kritiku. Mnozí z vás kritizují například znečišťování životního prostředí. Potřebujeme to! Buďte svobodní ve své kritice. Mějte vášeň pravdy, abyste se svými sny mohli říci: můj život není otrokem logiky tohoto světa, protože s Ježíšem vládnu pro spravedlnost, lásku a mír! Drazí mladí lidé, přeji každému z vás, abyste mohli s radostí říci: "S Ježíšem jsem i já králem". Jsem král. Jsem živým znamením Boží lásky, jeho soucitu a něhy. Jsem snílek oslněný světlem evangelia a dívám se s nadějí na noční vidění. A když padám, nacházím v Ježíši odvahu bojovat a doufat, odvahu znovu snít. V každém věku života.

Přeložil Petr Vacík

21. listopadu 2021, 12:05