Hledejte

Audience pro katolickou univerzitu Campus Biomedico Audience pro katolickou univerzitu Campus Biomedico 

Papež: Neexistují nedůstojné či odepsatelné životy

Papež František dnes přijal italskou nadaci Campus Bio-Medico, která v rámci osobní prelatury Opus Dei provozuje v Římě stejnojmennou lékařskou a zdravotnickou fakultu s nemocnicí. Založení univerzity s klinikou podnítil první nástupce zakladatele Opus Dei, bl. Álvaro del Portillo.

Jak papež řekl v úvodu, audience se symbolicky uskutečnila v den, kdy slavíme sv. Lukáše, o němž svatý Pavel mluví jako o „milovaném lékaři“ (Kol 4,14). František poté vyzdvihl vědecký přínos této zdravotnické instituce, ale především lásku k člověku:

„Upřednostňovat nemocného před nemoc by mělo být podstatou každého lékařského odvětví. Je zásadní, aby péče, hodná takového jména, byla skutečně celistvá a lidská. Blahoslavený Alvaro del Portillo vás povzbuzoval k tomu, abyste se denně stavěli do služby člověku v jeho všestrannosti“.

Ústřední postavení člověka – jak ve zdravotnické péči, tak ve výuce a věděckém bádání – posiluje jednotný, součinný pohled, zaměřený nikoli na ideje, postupy a projekty, nýbrž na konkrétnost každého pacienta, pokračoval papež a připomenul, že z křesťanského prostředí by se nikdy neměla vytratit láska ke slabému člověku, který je obrazem ukřižovaného Ježíše.

„Katolické zdravotnictví je povoláno k tomu, aby skutky dosvědčovalo, že neexistují životy nedůstojné či odepsatelné, protože nevyhovují měřítkům užitečnosti či výdělečnosti. Každé zdravotnické zařízení, zejména to křesťansky inspirované, by mělo být místem takové péče o člověka, o níž lze prohlásit, že (...) se v ní hmatatelně projevuje terapie lidské důstojnosti. A o té se nevyjednává, tu je vždy třeba hájit.“

Jedině spojení vědy s péčí činí z lékařství umění, v němž se snoubí poznání a soucit, profesionalita a slitovnost, odbornost a empatie, zdůraznil dále František. To vše přispívá k lidskému rozvoji vědy.

„Často se totiž dává přednost lukrativním cestám, které zapomínají na skutečnost, že spíše než výnosnost by se měly zvažovat potřeby nemocných lidí, které se neustále vyvíjejí. Je tudíž zapotřebí vyrovnávat se se stále novými patologiemi – mám na mysli kupříkladu vzácná onemocnění, o kterých se dosud nic neví, protože nebyla dobře prozkoumána, a zdravotní obtíže mnoha starých lidí.“

V této souvislosti papež ocenil hospicovou a proticovidou péči římské katolické nemocnice a zvýraznil nutnost propojenosti a spolupráce, na niž poukázala právě pandemie koronaviru.

„Zdravotnictví, zvláště katolické, bude stále více potřebovat toto vytváření sítí, a nikoli jen izolované setrvávání ve vlastním charismatu. Milosrdná láska spočívá na daru: poznání je třeba sdílet, odborná připravenost vyzývá ke spoluúčasti a vědecké výsledky je třeba poskytnout ke společnému využití.“

V návaznosti na toto tvrzení papež vyzval rovněž ke sdílení plodů vědy, konkrétně vakcín. Jak řekl, je naléhavě nutné dodat je zemím, které jich mají méně, avšak tyto dodávky mají probíhat na základě dlouhodobě promyšlených plánů.

„Léčebné prostředky je nutno šířit důstojně, nikoli jako nějakou almužnu, udělovanou z milosti. Pokud chceme skutečně konat dobro, je zapotřebí podporovat vědu a její celistvé uplatňování: tedy porozumět kontextu a kořenům léčby, dopřát růst zdravotnické kultuře. Není to jednoduché, jedná se o poslání v pravém slova smyslu. Přeji si, aby katolické zdravotnictví bylo v tomto ohledu stále aktivnější, jako výraz extrovertní, otevřené církve.“

Zakončil papež František dnešní setkání s římskou zdravotnickou nadací Campus Bio-Medico.

(jag)

18. října 2021, 15:08