Hledejte

Audience pro Milosrdné sestry sv. Jeanne-Antide Thouretové Audience pro Milosrdné sestry sv. Jeanne-Antide Thouretové 

Papež k řeholnicím: Božím stylem je blízkost, soucit a něha

Papež přijal na audienci účastnice 21. generální kapituly Milosrdných sester sv. Jeanne-Antide Thouretové. František v souvislosti se zahájením synody připomněl, že zasvěcené osoby jsou nenahraditelnou součástí velkého společenství na cestě, kterým je církev.

S odkazem na téma probíhající kapituly: "Začněme znovu od Betánie, s Martinou péčí a Mariiným nasloucháním", Svatý otec zdůraznil, že tyto dvě ženy s konkrétními jmény a tvářemi zaujímají v životě Ježíše a dvanácti učedníků velmi důležité místo. To podle papeže potvrzuje, že pokřtěné ženy nebo Ježíšovy učednice jsou důležitou živou součástí církve a podílejí se na jejím poslání. Zdůraznil také, že nikdy nesmíme zapomenout na jádro, kterým je křest. V něm je totiž zdroj všeho a z tohoto kořene nechává Bůh růst dar zasvěceného života.  

„Téma vaší kapituly"péče" a "naslouchání"  však v těchto dvou slovech říká více. Jsem si jist, že pokud se vám skutečně podaří žít život plný péče a naslouchání podle příkladu svatých sester Marty a Marie z Betánie, budete i nadále cenným přínosem na cestě celé církve. Zejména péče o chudé a naslouchání jim. V tom jste učitelky. Jste učitelky nikoli pouze slovy, ale skrze skutky, skrze příběhy mnoha vašich sester, které obětovaly svůj život, když pečovaly o staré, nemocné, lidi na okraji společnosti a naslouchaly jim; byly , až do konce nablízku těm nejmenším, s Boží něhou a soucitem. To buduje církev a nutí ji kráčet Kristovou cestou, která je cestou lásky… Bůh vždycky jedná tímto způsobem. V míře, v jaké děláme totéž, se stáváme podobnými pastýři jako Bůh. Nezapomínejte na to: blízkost, soucit a něha,“ zdůraznil papež František v promluvě ke generální kapitule Milosrdných sester sv. Jeanne-Antide Thouretové.

(job)

11. října 2021, 13:28