Hledejte

Papež s autorem knihy Papež s autorem knihy 

Bratrství je záchranným lanem našeho lidství, píše papež v nové knize

Považuji bratrství za záchrannou kotvu našeho lidství, píše papež v předmluvě ke knize, která popisuje cestu, jež vedla k dokumentu o lidském bratrství. Svazek, jehož autorem je egyptský soudce Mohamed Abdulsalam, pod názvem: „Papež a vrchní imám. Trnitá cesta“ vydalo italské nakladatelství Společnosti sv. Pavla (Mohammad Abdulsalam, Il Papa e il Grande Imam. Il percorso spinoso, San Paolo 2021).

„Nečekal jsem, že soudce Mohamed Abdulsalam bude schopen dokončit tuto knihu tak rychle“, přiznává papež František v krátké předmluvě. „Před časem totiž“, píše papež o autorovi, „požádal mého bratra, imáma Ahmada al Tajíba, a mě o svolení vyprávět příběh o cestě bratrství, kterou nám Pán dovolil sdílet. Tato kniha zaznamenává významné okamžiky této cesty, která nás vedla k tomu, že jsme 4. února 2019 v Abú Zabí společně podepsali Dokument o lidském bratrství. Náš drahý syn Mohamed Abdulsalam byl nejen očitým svědkem kroků, které byly podniknuty, výzev a obtíží, kterým bylo třeba čelit, aby bylo dosaženo tohoto cíle, ale také se na něm s nadšením a obětavostí podílel“.

Soudce Mohamed Abdulsalam“, pokračuje papež František, „vedený upřímnou oddaností vrchnímu imámovi a konceptu lidského bratrství, dokázal mně i mému bratru al-Tajíbovi, že je hoden důvěry, která mu byla svěřena. Cesta bratrství, jíž se můžeme ubírat jedině společně, je dlouhá a obtížná, ale je záchranným lanem pro naše lidství. Je to cesta, která je možná díky všem lidem s dobrými úmysly a všem, kteří věří, že pravá víra nás vede k lásce ke všem bez rozdílu. Praví věřící jsou ti, kteří chrání práva druhých stejně silně jako svá vlastní, protože jediný extrémismus, který věřící člověk může přijmout, je láska. Proto se nemáme obávat lásky ke všem lidem, dokonce i nepřátelům, neboť v lásce k Bohu a bližnímu spočívá pravý poklad věřícího“, uzavírá Svatý otec předmluvu k nové knize, kterou podepsal jako: František, papež katolické církve.

Ve svazku se rovněž vyzdvihuje úloha Spojených arabských emirátů, které podpořily iniciativu obou náboženských představitelů a přispěly tak k dialogu mezi muslimy a křesťany a k míru ve světě. Autor knihy, Mohamed Abdulsalam, je soudcem egyptské Státní rady a více než devět let působil jako právní poradce Ahmeda Al- Tajíba, vrchního imáma univerzity Al-Azhar, která je považována za nejvyšší autoritu sunnitského islámu. Papež František mu udělil Řád rytíře s hvězdou: je prvním muslimem a Arabem, kterému se tohoto vyznamenání dostalo. Abdulsalam je nyní jako generální sekretář Výboru pro lidské bratrství pověřen naplňováním dokumentu, podepsaného v Abú Zabí.

(jag)

5. října 2021, 13:48