Hledejte

Po modlitbě se slovenskými biskupy v šaštínské svatyni Po modlitbě se slovenskými biskupy v šaštínské svatyni 

Maria, zacel svou něhou naše rány, modlil se papež se slovenskými biskupy

Poslední den apoštolské cesty zahájil papež František modlitbou spolu se slovenskými biskupy v bazilice Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně. Poté za účasti asi šedesáti tisíc věřících sloužil mši svatou na prostranství před tímto kostelem, po níž se odebral na bratislavské letiště.

Závěrečný den Františkova pobytu na Slovensku se nesl v mariánském duchu. Na dnešní liturgickou památku Panny Marie Bolestné se totiž každoročně v Šaštíně koná tradiční pouť k této patronce Slovenska, za niž ji vyhlásil papež Pius XI. roku 1927. V roce 1964 papež Pavel VI. povýšil šaštínský kostel na baziliku minor. Sochu Panny Marie Sedmibolestné dala z hruškového dřeva zhotovit Angelika Bakičová, manželka šaštínského pána, hraběte Imricha Czobora, jako projev vděčnosti za manželovo obrácení. Nikoli náhodou se zde věřící obracejí k Matce Boží především v rodinných záležitostech. Šaštínskou svatyni každoročně navštěvují tisíce poutníků. Zavítala sem rovněž Matka Tereza z Kalkaty a sv. Jan Pavel II., který zde v roce 1995 sloužil mši během své apoštolské cesty na Slovensko.

Bazilika v Šaštíně
Bazilika v Šaštíně

V modlitbě, s níž se k Bolestné Matce obrátil papež František spolu se slovenskými biskupy, prosil za uzdravení ran a svěřil jí Slovensko i společenství mezi jeho pastýři:

Naše Sedmibolestná Paní,

Shromáždili jsme zde před tebou jako bratři.

Jsme Pánu vděčni za Jeho milosrdnou lásku.

Ty jsi zde s námi, jako s apoštoly ve večeřadle.

Matko církve a Těšitelko zarmoucených,

S důvěrou se k tobě obracíme

V radostech i strastech své služby.

Pohleď na nás s laskavostí

A přijmi nás do své náruče.

Královno apoštolů a Útočiště hříšníků,

Znáš naše lidské meze,

Duchovní pochybení,

Bolest ze samoty a opuštěnosti:

Uzdrav svou něhou naše rány.

Matko Boží a Matko naše,

Svěřujeme ti své životy a naši vlast,

Svěřujeme ti společenství mezi námi biskupy.

Vypros nám milost, abychom v každodenní věrnosti

Žili podle slov, která nás naučil tvůj Syn, Ježíš,

A jimiž se nyní, s Ním a v Něm,

Obracíme k Bohu, našemu Otci.

Řekl papež František před společnou modlitbou Otče náš.

Panna Maria Sedmibolestná, Šaštín
Panna Maria Sedmibolestná, Šaštín

(jag)

15. září 2021, 12:12