Hledejte

František v kuchyni jezuitského exercičního domu v Prešově. František v kuchyni jezuitského exercičního domu v Prešově. 

Papež změnil trasu své cesty, navštívil exerciční dům

Cestou do semináře v Košicích se papež František zastavil v jezuitském exercičním domě, aby pozdravil některé bratry, kteří se kvůli účasti na organizaci akcí nemohli zúčastnit bohoslužby.

Papež po mši svaté v Prešově neplánovaně změnil trasu své cesty a  zajel do Domu duchovních cvičení svatého Ignáce v Prešově aby pozdravil ty, kdo pracovali v kuchyni a připravovali oběd pro biskupy přítomné na mši svaté. Přijal tedy pozvání jezuity P. Jana Benkovského, představeného exercičního domu. Papež šel přímo do kuchyně a pozdravil všechny přítomné. Na odchodu v zahradě krátce pozdravil i místní jezuitskou komunitu.

Josef Bartkovjak, Vatican News

14. září 2021, 15:12