Hledejte

Evakuace z Afghánistánu Evakuace z Afghánistánu 

Papež vyzývá k přijetí a ochraně afghánských uprchlíků

Po dnešní polední mariánské modlitbě se papež František opětovně vyslovil k situaci v Afghánistánu a vyzval mezinárodní společenství k přijetí a ochraně afghánských uprchlíků:

„V této neklidné době, kdy Afghánci hledají útočiště, se modlím za ty nejzranitelnější z nich. Modlím se, aby mnoho zemí přijalo a chránilo ty, kteří hledají nový život“.

František rovněž upozornil na drama vnitřních vysídlenců:

„Modlím se také za vnitřně vysídlené osoby, aby se jim dostalo potřebné pomoci a ochrany. Ať se mladým Afgháncům dostane vzdělání, které je pro lidský rozvoj zásadní. A kéž všichni Afghánci, ať jsou již doma, na cestě anebo v hostitelských zemích, žijí důstojně, v míru a bratrství se svými sousedy“.

Bývalý afghánský viceprezident Sálih uvedl, že „"v důsledku několikatýdenní hospodářské blokády a výpadků elektřiny a telekomunikací, které zavedl Taliban, dochází k rozsáhlé humanitární krizi“. V prohlášení Sálih informoval o „250 000 vysídlených lidí“, kteří žijí v „provizorních přístřešcích, mešitách, pod širým nebem nebo ve zdravotních střediscích, jejichž kapacita již přesáhla své možnosti“. „Potřebujeme jídlo, přístřeší, vodu a zdravotnické potřeby“, vysvětlil Sálih.

Modlitba za Spojené státy postižené hurikánem

Papež rovněž ujistil o modlitbě za obyvatele Spojených států amerických, které v minulých dnech zasáhl silný hurikán. „Kéž Pán přijme duše zesnulých a podpoří ty, kteří trpí touto pohromou“, řekl. Dodejme, že podle posledních údajů vzrostl počet obětí hurikánu Ida, který zasáhl zejména Louisianu, New Jersey a New York, nejméně na 60.

(jag)

5. září 2021, 14:36