Hledejte

Konflikt v Etiopii Konflikt v Etiopii 

Papež vyzývá k míru, bratrství a solidaritě v Etiopii

Při dnešní generální audienci papež František obrátil pozornost k aktuálnímu mezinárodnímu dění:

„V sobotu 11. září oslaví Etiopie Nový rok. Co nejsrdečněji a nejlaskavěji zdravím etiopský lid, zejména ty, kteří trpí v důsledku probíhajícího konfliktu a vážné humanitární situace, kterou způsobil. Kéž nastane čas bratrství a solidarity, v němž bude vyslyšena společná touha po míru“.

Zvláštní pozdrav si František vyhradil pro polské věřící. Příští neděli, po ročním odkladu z pandemických důvodů, bude bude blahořečen kardinál Stefan Wyszyński a sestra Elżbieta Róża Marie Czacká.

„Raduji se z nadcházejícího blahořečení kardinála Stefana Wyszyńského a matky Czacké. Ať jsou duchovní testament tohoto primase „Všechno svěřuji Marii“ a důvěra Matky Alžběty Rosy v Kristův kříž vždy silou vašeho národa. Jan Pavel II. řekl o kardinálu Wyszyńském tato historická slova: „Nebylo by tohoto polského papeže na Petrově stolci, kdyby nebylo vaší víry, která se nesklonila před vězením a utrpením, vaší hrdinské naděje, vaší důvěry v Matku církve až do konce“. Bůh žehnej Polsku. Kéž vás podporují vaši velcí svatí.“

A nakonec František nezapomněl ani na studenty, kteří se vracejí do školy:

„Drazí mladí lidé, ať je pro vás všechny tento akademický rok příležitostí ke kulturnímu růstu a k prohloubení přátelských vazeb. Kéž vám Pán pomůže uchovat si víru a pěstovat vědu, abyste se stali protagonisty lepší budoucnosti, v níž se lidstvo bude těšit z míru, bratrství a klidu“.

(jag)

8. září 2021, 13:26