Hledejte

Papež se setkal s maďarskými biskupy. Papež se setkal s maďarskými biskupy. 

Papež se setkal s maďarskými biskupy

V Muzeu výtvarných umění se papež setkal s maďarskými biskupy. Ve své promluvě jim připomněl jejich hlavní úkol a vyzval k podpoře bratrství.

V Muzeu výtvarných umění se papež setkal s maďarskými biskupy. Ve své promluvě jim připomněl jejich hlavní úkol citací slov Benedikta XVI.:

„Křesťanská tradice není sbírkou věcí, slov, jako krabice mrtvých věcí; Tradice je řekou nového života, která přichází od pramenů, od Krista k nám, a zapojuje nás do dějin Boha s lidstvem" (generální audience, 3. května 2006).

Takto papež biskupům rozvedl svou myšlenku o nutnosti vydávat svědectví bratrství:

„Vaše země je místem, kde spolu odedávna žijí příslušníci různých národů. Různé etnické skupiny, menšiny, náboženská vyznání a migranti také proměnili tuto zemi v multikulturní prostředí. Tato skutečnost je nová a přinejmenším zpočátku vyvolává strach. Rozmanitost je vždy trochu znepokojivá, protože narušuje získané jistoty a zpochybňuje dosaženou stabilitu. Je to však skvělá příležitost otevřít své srdce poselství evangelia: "Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás" (J 15,12). Tváří v tvář kulturní, etnické, politické a náboženské rozmanitosti můžeme zaujmout dva postoje: můžeme se uzavřít do sebe a tvrdě bránit svou takzvanou identitu, nebo se můžeme otevřít setkání s druhými a společně pěstovat sen o bratrské společnosti.“

(VNS)

12. září 2021, 11:17