Hledejte

Logo Mezinárodního  eucharistického kongresu Logo Mezinárodního eucharistického kongresu 

Papež se chystá na „modlitbu a adoraci“ v srdci Evropy

V Budapešti dnes začal 52. Mezirodní eucharistický kongres, jehož záverečné mši svaté bude za týden předsedat papež František.

Po dnešní mariánské modlitbě papež požádal o modlitbu za nadcházející apoštolskou cestu:

„Příští neděli pojedu do Budapešti na závěr Mezinárodního eucharistického kongresu. Moje pouť bude pokračovat několik dní na Slovensku a skončí následující středu velikou lidovou oslavou Panny Marie Bolestné, patronky této země. Tyto dny budou ve znamení adorace a modlitby v srdci Evropy. Zdravím s láskou ty, kteří tuto cestu připravili – a děkuji vám za to, i ty, kteří mě očekávají a s nimiž se chci z celého srdce setkat, a současně všechny prosím, aby mě doprovázeli v modlitbě. Svěřuji svou návštěvu přímluvě tolika hrdinných vyznavačů víry, kteří v těchto místech vydávali svědectví evangeliu uprostřed nepřátelství a pronásledování. Kéž i dnes pomohou Evropě svědčit o Pánu, který nás miluje a zachraňuje, a to spíše než slovy především činy, skutky milosrdenství a pohostinnosti.“

Heroická služba misionářek lásky

Poté papež připomenul dnešní liturgickou památku Matky Terezy, která zemřela 5. září 1997 v Kalkatě a již papež František kanonizoval před pěti lety (4.9.2016).

„Zdravím všechny misionářky lásky, které se po celém světě věnují často heroické službě; mám na mysli zejména sestry z azylového domova „Mariin dar“ zde ve Vatikánu“.

Blahopřání židovským bratrům a sestrám

A konečně dnes papež František popřál židovským obcím po celém světě k nadcházejícím  Vysokým svátkům.

„V příštích dnech nastane židovský nový rok Roš hašana. A pak dva svátky Jom Kipur a Sukkot. Srdečně zdravím všechny své bratry a sestry židovského náboženství: ať je nový rok bohatý na plody míru a dobra pro všechny, kdo věrně kráčejí v Hospodinově Zákoně“.

(jag)

5. září 2021, 14:40