Hledejte

Papež František při rozhovoru s Carlosem Herrerou pro španělské Radio COPE Papež František při rozhovoru s Carlosem Herrerou pro španělské Radio COPE 

Papež pro Radio COPE: Rezignace mi vůbec nepřišla na mysl

“Nedívám se na televizi. Dostávám přehled některých aktuálních zpráv, ale zjistil jsem až o mnoho později, po několika dnech, že se přetřásalo cosi o rezignaci. Když papež onemocní, zvedne se pokaždé vánek nebo spíš hurikán konkláve,” komentoval papež František pro španělské Radio COPE spekulace, jimiž se plnily stránky prázdninových deníků. V půldruhé hodiny trvajícím rozhovoru se dotkl široké škály aktuálních otázek života církve, společnosti a světové politiky.

Zdravotnímu stavu Svatého otce byly věnovány první otázky rozhovoru, který poskytl pro španělské Radio COPE. Rezignace mi vůbec nepřišla na mysl, ujistil František. Redaktor Carlos Herrera se však vyptal papeže také na celou řadu dalších aktuálních témat, jako situace v Afgánistánu, dialog s Čínou, reforma římské kurie, produkce pedopornografie či zákony o eutanázii, debatované v řadě evropských zemí.

Rozhovor předního španělského novináře  s papežem proběhl v Domě svaté Marty. Začal velmi neformálním leč detailním optáním po zdraví. Papež František potvrdil, že vede normální život a pokračuje ve svém pravidelném programu bez omezení, pouze, jak řekl, “mozek musí zpracovat skutečnost, že mé střevo je o 33 centrimetrů kratší”. Jak dále poznamenal, v této chvíli sleduje běžný pracovní rytmus a jeho kondici dokládá také blížící se cesta do Maďarska a na Slovensko, která začne 12. září.

Vatikánská diplomacie pracuje, jako pastýř vybízím k modlitbě a postu

První z významných témat současné politické scény se dotklo Afgánistánu. Španělského novináře zajímalo, zda Vatikán podniká diplomatické kroky k zamezení represí vůčí tamnímu obyvatelstvu, vydanému na pospas radikálům po stažení amerických jednotek. Papež ujistil, že vatikánská diplomacie pracuje rovněž v této věci. “Kardinál Parolin je opravdu nejlepší diplomat, s jakým jsem se setkal,” ocenil František vatikánského státního sekretáře. Vyzdvihl, že je mužem dohody, který vždy hledá řešení. Sám jako pastýř vybízí křesťany ke zvláštní modlitbě, pokání a postu. K situaci v Afgánistánu dále poznamenal, že nebyly vzaty v potaz všechny eventuality. A s upozorněním, že cituje po paměti, se přihlásil ke slovům vybízejícím ke skoncování “s nezodpovědnou politikou vnějších ingerencí a budování demokracie v jiných zemích, za přehlížení tradic různých národů," která padla v rozhovoru Angely Merkelové s Vladimírem Putinem při jejich setkání v Moskvě 20. srpna, avšak nikoli z úst německé kancléřky, nýbrž ruského prezidenta.

Nejvíce se obávám zdvořilých ďáblů

“Ďábel obchází všude, ale nejvíce se obávám zdvořilých ďáblů. Těch, kteří zazvoní na zvonek, požádají o dovolení, vejdou do tvého domu, získávají si přátele,” odvětil František, když novinář ocitoval známé rčení o tom, jak ďábla těší, když se lidé domnívají, že neexistuje, a tázal se, zda obchází také ve Vatikánu. Papež se odvolal k Matoušovu evangeliu, kde ve dvanácté kapitole (v. 43-45) čteme o nečistém duchu, který vyšel z člověka, “bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá”, až se nakonec rozhodne vrátit odkud vyšel a nalezne dům uklizený a vyčištěný. Vyhledá dalších sedm zlých duchů, horších než je sám a přivede je s sebou. “Proto říkám, že nejhorší jsou zdvořilí ďáblové, ti, kteří zvoní u vrat. Lidská naivita ho nechá vstoupit a konec takového člověka je horší než začátek, praví Pán. Děsím se zdvořilých ďáblů. Ti jsou nejhorší a dokáží velmi dobře oklamat. Velmi dobře klamou.”

Doufám, že kardinál Becciu je nevinen

Na dotaz ohledně poslední vatikánské korupční kauzy, v níž je na lavici obžalovaných rovněž kardinál Becciu jeden z kdysi nejbližších papežových spolupracovníků, František ujistil, že současná konsolidace vatikánského výměru spravedlnosti, která soudům zaručuje větší nezávislost a poskytuje technické nástroje, je dobrou cestou. Připomněl také, že poslední korupční kauza byla rozkryta díky odvaze dvou vatikánských zaměstanců, které osobně podpořil k podání žaloby.  “Nebojím se transparentnosti nebo pravdy. Někdy  může zraňovat a to nemálo, avšak pravda je tím, co nás osvobozuje,” pokračoval. A k případu kardinála Becciu konstatoval, že je souzen podle vatikánských zákonů. “Z celého srdce doufám, že je nevinen. Byl mým spolupracovníkem a mnoho mi pomáhal. Chovám k němu jistou úctu jako k člověku, tím chci říct, že mým přání je, aby vyšel dobře (…) V každém případně soud rozhodne.”

Tridentská mše a německá synodální cesta

Další blok otázek se dotkl ožehavých témat na opačných stranách širokého spektra katolicismu. První se týkala zpřísnění norem ohledně celebrování v předkoncilním ritu. Otevření možnosti slavit mši svatou podle misálu Jana XXIII. “se mi jevilo jako velmi krásný a lidský pastorační krok Beneditka XVI., který je svrchovaně lidským člověkem,” konstatoval papež s tím, že nedávno vydané motu proprio reaguje na situace, kdy tato zkušenost pozbyla pastorační rozměr a změnila se v ideologii. “Načrtl jsem základní koncept, prostudoval jsem to a mnoho jsem pracoval s rozumnými tradicionalisty.” Výsledkem byla  některá pastorační usměrnění, jako nutnost hlásat Boží slovo ve srozumitelném jazyce, “drobnosti”, komentoval František. A k tomu požadavek žádat o povolení biritualismu přímo v Římě, tak jako o něj musejí žádat například kněží, kteří slouží ve východním i latinském obřadu. Dokument proto papež označil za “konstruktivní reorganizaci”.

Pokud jde o německou synodální cestu, papež František řekl, že své názory formuloval v listu, který osobně sepsal ve španělštině a byl posléze přeložen do němčiny a odeslán v originálu i překladu. “Modlitba a přemýšlení nad tím mi zabraly celý měsíc,” dodal. Poznamenal také, že u mnoha německých biskupů, s nimiž mluvil, neshledal zlou vůli. “Jde o pastorační touhu, která ovšem nebere v potaz některé věci, které jsem vysvětlil ve svém dopise a které je potřeba zohlednit.”

Reforma kurie

Reforma kurie nepřinese převratné změny, některé úřady budou spojeny, vzniknou dva nebo tři nové, Kongregace pro evangelizaci národů se spojí s Papežskou radou pro novou evangelizaci, potvrdil papež František dále v rozhovoru pro španělské Radio COPE. Připomněl také, že její  ideová linie vychází z požadavku hluboké reformy hlásání evangelia, jak jej předestřel ve svém programovém dokumentu, jak nazývá apoštolskou exhortaci Evangelii Gaudium. “Nepřinese nic nového. Pokud je v ní něco nové, jde o drobné úpravy (…) v reformě nejde o nic jiného, než o naplnění požadavků, o kterých se hovořilo při konzultacích předcházejících konkláve (…),” dodal František.

Vatikánská média

Papež se dotkl také otazníků, které vyvolala jeho návštěva v Úřadu pro sdělovací prostředky. Jeho otázka po sledovanosti a ironická slova o přebujelé byrokratizaci, kterou označuje termínem “funkcionalismus”, mnozí interpretovali jako ostrou kritiku dosavadní reformy vatikánských médií. “Funkcionalismus je kult organizování odtrženého od reality,” vysvětlil. “Byla to pouze otázka a varování,” zdůrazňuje v nejnovějším rozhovoru papež a konglomerát vatikánských médií označuje za “velmi slibný” organismus, v jehož čele stojí laik. “Doufám, že brzy budou také další vedené laikem nebo laičkou. Začne se s tím v rámci nových reforem.”

Proč vlády připouštějí produkci pedopornografie?

“Komise pro ochranu nezletilých byla invencí kardinála O´Malleye a nyní funguje. Musím v této chvíli obměnit polovinu jejího týmu, protože k tomu dochází každé tři roky,” konstatoval papež v odpovědi směřující k úsilí o vykořenění pedofilů z řad církve.  František s uznáním promluvil o činnosti bostonského arcibiskupa, který se “začal mluvit o těchto věcech odvážně, ve chvíli kdy byly trnem v oku”. Vymezil se také vůči kritice, s níž některé kruhy hodnotily jeho závěrečnou promluvu při mši uzavírající summit s předsedy biskupských konferencí na toto téma v únoru 2019 s tím, že papež všechno svedl na ďábla. “Obvinil jsem ďábla, když byla řeč o pedopornografii. Řekl jsem, že zneužívání dítěte k pedopornografii je démonické.  Nelze to vysvětlit bez působení ďábla. To jsem opravdu řekl. Hovořil jsem tehdy o široké škále problémů,  v souladu se statistikami. Dochází k určitému pokroku, posouváme se stále dál. Jde o všem o globální a závažný problém. Někdy se divím, jak je možné, že některé vlády dovolují produkci pedopornografie. Ať neříkají, že nevědí. Dnešní tajné služby se mohou dozvědět všechno. Vláda ví, kdo v její zemi produkuje pedopornografii. Pro mne je to jedna z nejobludnějších věcí vůbec.”

Cestou je dialog – i v případě Číny

“Otázka Číny není snadná, jsem však přesvědčen, že se nesmíme vzdát dialogu. V dialogu můžeš být oklamán, můžeš dělat chyby, to všechno je pravda… ale tudy vede cesta,” odpověděl František na otázku, která připomínala nesouhlas s obnovou dohody mezi Svatým stolcem a Čínou o jmenování biskupů, který se ozývá rovněž v řadách představitelů katolické církve. Přihlásil se přitom k odkazu kardinála Casaroliho. “Prozatím bylo dosaženo alespoň dialogu… některé konkrétní věci jako jmenování nových biskupů, pomaloučku… Ovšemže jsou to kroky a výsledky, které mohou být diskutabilní na jedné či druhé straně. Pro mne je klíčovou postavou, která mi v tomto pomáhá a inspiruje mne, kardinál Casaroli. Casaroli byl mužem, kterého Jan XXIII. pověřil budováním mostů se střední Evropou,” dodal papež František a připomněl jeho knihu “Mučednictví trpělivosti”, ve které líčí, jak “prostřednictvím velmi pomalých kroků a navazoval diplomatické vztahy, což ve výsledku vedlo k jmenování nových biskupů a péči o věřící Boží lid”. Papež František se přihlásil k této cestě “dialogu krok za krokem v nejkonfliktnějších situacích”. “Například má zkušenost dialogu s islámem, s vrchním imámem Al Tajíbem, byla v této věci velmi pozitivní, a jsem mu za to velmi vděčný.”

Plánované zahraniční cesty

Papež František vyjádřil naději, že – pokud to zdraví dovolí – bude přítomen na zahájení Konference OSN o klimatických zmněnách (COP26), plánované od 1. do 12. listopadu v Glasgow. Připustil dále, že by v příštím roce rád zavítal do do Santiaga de Compostela, jak to přislíbil prezidentovi španělského regionu Galicia. “Jednota Evropy je pro mě v současné době výzvou. Buď bude Evropa dále zdokonalovat a Evropskou unii, nebo se rozpadne." Papež zdůraznil, že při svých apoštolských cestách dává přednost malým zemím v Evropě. Nejprve Albánie, nyní Slovensko a "pak Kypr, Řecko a Malta". "Jel jsem do Štrasburku, ale ne do Francie. Ve Štrasburku jsem byl kvůli Evropské unii. A pokud pojedu do Santiaga, pojedu do Santiaga, ne do Španělska." Pouť k hrobu apoštola Jakuba by zdůraznila význam Svatojakubské cesty pro Evropu a její identitu.

Eutanázie, projev kultury “použij a vyhoď”

Na dotaz po zákonu o eutanázii, nedávno přijatém ve Španělsku, papež konstatoval, že je součástí "kultury odpisu". "Co je zbytečné, to se vyhodí. Staří lidé jsou vyřazeným materiálem: překážejí. Nevnímají to tak všichni, ale v kolektivním podvědomí kultury odpisu jsou odmítáni, nevyléčitelně nemocní, nechtěné děti". Paradoxní je, že k tomu všemu dochází v době, kdy populace rychle stárne. "V Itálii je průměrný věk 47 let. Domnívám se, že ve Španělsku je ještě vyšší. Pyramida se obrátila. Nastává demografická zima". Ohledně potratů papež zdůraznil, že se nerad pouští do diskusí, protože "jde o lidský život. Někteří říkají: Není to člověk. Je to lidský život! Tváří v tvář lidskému životu si kladu dvě otázky: Je správné zlikvidovat lidský život, abychom vyřešili nějaký problém? Je spravedlivé najmout si vraha, aby vyřešil problém?" – zopakoval Svatý otec.

Poslední otázky hodinu a půl dlouhé konverzace se španělským novinářem se stočily opět k intimním otázkám každodenního života v Domě sv. Marty, vzpomínkám na procházky po Buenos Aires a na fotbalové zážitky z mládí. “Velký pozdrav těm, kdo nás poslouchají a prosím vás všechny o modlitbu za mne, aby mne Pán nadále ochraňovala a pečoval o mne, protože pokud On mne nechá samotného, je to průšvih”.

(job)

 

2. září 2021, 17:07