Hledejte

Ekumenické setkání a nunciatuře v Bratislavě. Ekumenické setkání a nunciatuře v Bratislavě. 

Papež na Slovensku: Náboženství se musejí sjednotit v kontemplaci a činnosti

Na první zastávce své apoštolské cesty na Slovensko papež František vyzývá ekumenické shromáždění, aby odolalo pokušení vnitřního otroctví dvojí silou kontemplace a akce.

Papež František zahájil svou návštěvu Slovenska v neděli odpoledne setkáním s Ekumenickou radou církví této země.

Akce se konala na apoštolské nunciatuře, kde pobývá, a zúčastnili se jí zástupci jedenácti členských církví Ekumenické rady, v níž má slovenská Katolická biskupská konference status pozorovatele.

Semeno jednoty a bratrství

Papež ve svém projevu ke shromážděným ocenil možnost stát se "poutníkem na Slovensku" a uvedl, že je rád, že jeho první setkání v členské zemi EU má ekumenický charakter.

"Je to znamení," dodal, "že křesťanská víra je - a chce být - semenem jednoty a kvasem bratrství v této zemi."

Papež František připomněl mnohaleté ateistické pronásledování v Sovětském svazu, "kdy byla náboženská svoboda potlačována nebo tvrdě potlačována".

Po pádu železné opony se podle něj svoboda vrátila. "Nyní sdílíte podobnou zkušenost růstu, v níž přicházíte na to, jak krásné, ale také jak těžké je žít svou víru ve svobodě."

Pokušení k vnitřnímu otroctví

Papež poté varoval Slováky před pokušením vrátit se do horšího otroctví: "vnitřního otroctví".

Odkázal přitom na Dostojevského "Legendu o Velkém inkvizitorovi" z knihy Bratři Karamazovi, v níž se Ježíš vrací na zem a je znovu uvězněn.

Inkvizitor, který se Ježíše vyptává, ho obviňuje, že přeceňuje lidskou svobodu a říká, že lidé raději vyměňují svou svobodu za "pohodlnější otroctví".

Papež František apeloval na křesťany, aby neupadli do stejné pasti a nevyměnili svobodu za "chléb a máloco jiného", tedy za "prostory a privilegia".

"Zde, ze srdce Evropy, se můžeme ptát: neztratili jsme my křesťané něco ze svého zápalu pro hlásání evangelia a pro prorocké svědectví? Osvobozuje nás pravda evangelia?"

Bratrské společenství v Ježíši

Papež František připomněl evangelizační horlivost svatých Cyrila a Metoděje, kteří jsou známí jako "apoštolové Slovanů". Mohou pomoci slovenským křesťanům znovu objevit bratrské společenství ve jménu Ježíše a do centra vztahů mezi různými konfesemi postavit náboženskou a vnitřní svobodu.

Papež dodal, že není možné doufat v Evropu ovlivněnou evangeliem, pokud křesťané nejsou mezi sebou jednotní.

"Kéž nám svatí Cyril a Metoděj, 'předchůdci ekumenismu'," modlil se, "pomohou vynaložit veškeré úsilí, abychom pracovali na smíření rozmanitosti v Duchu svatém."

Kontemplace a akce

Papež poté nabídl dva návrhy, které mají pomoci obnovit svobodu a víru slovenských křesťanů: kontemplaci a akci.

Kontemplace, řekl, je "charakteristickým rysem slovanských národů", který jim může pomoci znovu objevit "krásu uctívání Boha" a překonat úzké zaměření na "organizační efektivitu".

Akce, dodal papež, doplňuje kontemplaci a vede křesťany k tomu, aby se sjednotili pod společným cílem pomáhat chudým a lidem na okraji společnosti.

"Sdílení charitativních skutků nám může otevřít širší obzory a pomoci nám dosáhnout většího pokroku při překonávání předsudků a nepochopení," řekl.

Eucharistická jednota

Na závěr svého vystoupení na ekumenickém setkání papež František vyjádřil naději, že by se všichni křesťané mohli jednoho dne opět sjednotit u eucharistického stolu Páně.

"Kéž je Boží dar přítomen na stole všech," modlil se, "takže i když zatím nejsme schopni sdílet stejný eucharistický pokrm, můžeme společně přijímat Ježíše tím, že mu budeme sloužit v chudých."

 

(VNS)

12. září 2021, 17:12