Hledejte

Papež při setkání s členy nadace Leaders pour la Paix Papež při setkání s členy nadace Leaders pour la Paix 

Papež k nadaci Leaders pour la Paix: Krize jako příležitost

K využití pandemické krize jako příležitosti k pozitivním změnám vybídl papež František členy nadace “Foundation Leaders pour la Paix” – tedy “Lídři za mír”. Šetnáct představitelů nadace, v čele s jejím zakladatelem, někdejším francouzským premiérem Jeanem-Pierrem Raffarinem, přijal dnes papež na zvláštní audienci.

Ve své promluvě František analyzoval krizové momenty pandemické situace, vyzval k “rozhodnějšímu přijetí odpovědnosti” nejen ze strany světových lídrů, ale varoval také před instrumentálním zacházení se současnou krizí.

“Výzvou je pomáhat vládním představitelům a občanům, aby ke kritické situaci přistoupili jako k příležitosti. Například některé environmentální krize, které se bohužel v důsledku pandemie ještě prohloubily, mohou a měly by vyvolat rozhodnější převzetí odpovědnosti, a to především ze strany vrcholových představitelů a následně kaskádovitě i na středních úrovních a u všech občanů. Ve skutečnosti vidíme, že impulsy a návrhy nezřídka přicházejí "zdola". To je velmi dobré, jakkoli někdy dochází ke zneužívání takových inciativ ideologickými skupinami pro jiné zájmy. Vždy existuje nebezpečí "ideologizace".

Konstruktivní roli nadace spatřuje papež zejména v šíření dobré obeznámenosti s problémy a jejich příčinami. “Je to součást výchovy k míru, která vám právem leží na srdci,” konstatoval. Podobně vybídl k překonání politické krize vyvolané sociálním napětím v důsledku pandemie prostřednictvím podpory “lepší politiky” uskutečňující ideály bratrství mezi národy.

Jde tedy o souběžnou práci na dvou úrovních: kulturní a institucionální. Na první úrovni je důležité podporovat kulturu tváře, v jejímž centru je důstojnost člověka, úcta k jeho příběhu, zejména je-li  poznamenán zraněním a marginalizací. A rovněž kulturu setkání, v níž nasloucháme našim bratřím a přijímáme je s “důvěrou v zásoby dobra přítomné v lidských srdcích” (Fratelli tutti 196).

Na institucionální úrovni papež vybídl k dialogu a multilaterální spolupráci, díky které může být společné dobro pojímáno skutečně univerzálně, aby se zajistila podpora slabším státům, zdůraznil papež v promluvě k nadaci “Leaders pour la Paix”.

(job)

4. září 2021, 15:27