Hledejte

Audience pro Nadaci Arché Audience pro Nadaci Arché 

Papež k Nadaci Arché: Sdílení otevírá cesty svobody a důstojnosti

V Klementinském sále apoštolského paláce přijal dnes papež František přestavitele Nadace Arché, dobrovolnické organizace doprovázející matky v těžké životní situaci.

Na dvě stě  členů Nadace Arché v čele s donem Giuseppem Bettonim, který ji před třiceti lety založil, vyslechlo papežova povzbudivá slova, v nichž se nechal inspirovat jejím jménem:

“Nazvali jste ji "Arché", což připomíná původ, počátek, a my víme, že na počátku je Láska, Boží láska. Všechno, co je život, všechno, co je krásné, dobré a pravdivé, pochází odtud, od Boha, který je láska, tak jako lidský život pochází z mateřského srdce a lůna, a jako z mateřského srdce a lůna přišel Ježíš, který je Láska, jež se stala tělem a člověkem. V této logice jsou tedy na počátku “tváře”; tváře těch matek a dětí, které jste přijali a pomohli jste jim osvobodit se z pout násilí a špatného zacházení, a také migrantky, které v sobě nesou dramatické zážitky. Vstřícnost vašich komunit je znamením naděje především pro ně, pro tyto ženy a jejich děti, ale také pro vás, kteří s nimi sdílíte život …”

František vyzdvihl, že zkušenost služby dobrovolníků z Nadace Arché se neomezuje na službu pro chudé, ale zahrnuje život s nimi. A právě tato žitá konkrétnost přináší radost nad tím, jak sdílení otevírá cesty svobody, obrození a důstojnosti. V závěru členům nadace popřál, aby jejich domy byly místem, kde se žije v “Božím stylu”, v blízkosti, něze a slitovnosti.

(job)

2. září 2021, 17:04