Hledejte

Mariina tvář, Francesco Astiaso Garcia Mariina tvář, Francesco Astiaso Garcia 

Papež František pro mariologický kongres: Žijeme v Mariině době

Duch svatý nám říká, že žijeme v "Mariině době". Vyzývá nás, abychom znovu přijali znamení útěchy a jisté naděje, které má Mariino jméno, tvář a srdce," píše papež v poselství k zahájení 25. mezinárodního mariologického a mariánského kongresu. Tentokrát se kvůli pandemickým omezením koná ve virtuální podobě na téma: "Maria mezi teologiemi a kulturami".

Kongres uspořádala Papežská mezinárodní mariánská akademie. František připomněl, že žijeme "v době Mariině", a povzbudil členy Akademie, aby četli znamení této doby. Zdůraznil, že Mariino tajemství zahrnuje i tajemství vtěleného Božího Slova. Připomněl také povzbuzení adresované teologům Benediktem XVI., aby hlouběji zkoumali vztah mezi mariologií a teologií Slova. František citoval emeritního papeže a zdůraznil,  že Maria "se v Božím slově cítí jako doma, vychází z něho a opět se do něho přirozeně navrací. Mluví a myslí podle Božího slova, Boží slovo se stává jejím slovem a její slovo se rodí z Božího slova. Tímto způsobem se také ukazuje, že její myšlenky jsou v souladu s Božími myšlenkami, že její vůle je spojena s vůlí Boží. Takto hluboce prodchnutá Božím slovem, se může stát Matkou Vtěleného Slova."

                František se také zmínil o lidové zbožnosti, která se živí Božím slovem a zároveň přirozeně čerpá z Marie. To vyjadřuje "teologickou cestu" přítomnou ve zbožnosti křesťanských národů. Jak dodal, tato cesta  je místem působení Ducha svatého a zároveň plodem inkulturace.

                S odkazem na téma kongresu František poznamenal, že radost, kterou dostáváme od Pána Boha, nám nedovoluje zapomenout na tiché volání mnoha našich bratří a sester, kteří žijí uprostřed těžkostí, k nimž se přidává pandemie. Maria nás učí vždy naslouchat hlasu těch, kdo jsou zapomenuti a nemají hlas, dodal papež.

(job)

8. září 2021, 15:00