Hledejte

Arcibiskup Welby (první zleva), papež František a patriarcha Bartoloměj (druhý zprava) při ekumenickém setkání v Assisi Arcibiskup Welby (první zleva), papež František a patriarcha Bartoloměj (druhý zprava) při ekumenickém setkání v Assisi 

Papež František, patriarcha Bartoloměj a arcibiskup Welby apelují na ochranu stvoření

Nejvyšší představitelé katolické, pravoslavné a anglikánské církve poprvé ve společném prohlášení upozornili na naléhavou otázku udržitelnosti životního prostředí, dopad klimatické krize na chudé lidi a důležitost globální spolupráce. Papež František, ekumenický patriarcha Bartoloměj a arcibiskup Justin Welby žádají každého člověka, aby se podílel na „volbě života“ pro budoucnost planety.

Ve společném prohlášení vybízejí, aby se nejenom křesťané v tomto měsíci, vyhlášeném za „Dobu stvoření“ modlili za světové lídry před listopadovou konferencí o klimatu (COP26). V prohlášení se uvádí: „Vyzýváme všechny, bez ohledu na jejich víru nebo světový názor, aby se snažili naslouchat volání Země a chudých lidí, zkoumali své chování a zavázali se ke smysluplným obětem pro dobro Země, kterou nám Bůh dal“.

V prohlášení dále zaznívá jasné varování: „Dnes platíme cenu za klimatické změny (...) Zítra může být ještě hůř“ a v závěru se konstatuje, že: „nastal kritický okamžik. Závisí na něm budoucnost našich dětí a našeho společného domova“.

Tři křesťanští představitelé se zároveň společně vyslovili proti nespravedlnosti a nerovnosti: „Stojíme před krutou spravedlností: ztráta biologické rozmanitosti, úpadek životního prostředí a změna klimatu jsou nevyhnutelnými důsledky našeho jednání, protože jsme nenasytně spotřebovali více zdrojů Země, než planeta může unést. Čelíme však také hluboké nespravedlnosti: lidé, kteří nesou nejkatastrofálnější důsledky tohoto zneužívání, jsou nejchudšími obyvateli planety a nesou za jejich vznik nejmenší odpovědnost“.

Prohlášení proto vyzývá jednotlivce, aby se „smysluplně obětovali ku prospěchu planety, spolupracovali a převzali odpovědnost za to, jak využíváme naše zdroje“. A na nositele společenské a politické odpovědnosti naléhá, aby volili takový zisk, z něhož bude těžit člověk, a vedli přechod ke spravedlivým a udržitelným ekonomikám.

(jag)

7. září 2021, 16:39