Hledejte

Odsuzujeme všechny formy antisemitismu, řekl papež při setkání se slovenskými Židy

Druhý den svého pobytu na Slovensku papež zakončil na místě, kde kdysi stávala bratislavská synagoga, kterou koncem šedesátých let (1969) zbořil komunistický režim. Na Rybném náměstí dnes 105 tisíc slovenských Židů, kteří zemřeli v koncentračních táborech, připomíná Památník holocaustu.

Papež František uctil jejich památku nedlouho poté, co se zde konal pietní akt, připomínající 80. výročí vydání tzv. židovského kodexu. Slovenský parlament vyhlásil 9. září Dnem památky obětí holocaustu a rasového násilí, protože v tento den v roce 1941 přijala tehdejší Slovenská republika 290 represivních paragrafů, tzv. židovský zákoník, který zahájil proces deportací Židů.

Papeže Františka na Rybném náměstí přivítal předseda Ústředního svazu židovských náboženských obcí v Slovenské republice, Richard Duda, který vyzdvihl důležitost „neustálé komunikace jako zásady, kterou by se měl řídit rozvoj židovsko-křesťanských vztahů“. Poté vystoupil prof. Lang, jeden z nemnoha slovenských Židů, kteří přežili holocaust. Jak poznamenal „v smutných dějinách šoa na Slovensku je velkým písmem zapsán tehdejší zástupce Svatého stolce, mons. Giuseppe Burzio, který se neúnavně snažil zastavit antisemitismus tehdejšího vražedného režimu“. A konečně jedna sestra voršilka popsala snahy svého řádu o záchranu Židů: „Je symbolické“, prohlásila, „že na jednom z míst, kde sestry ukrývaly židovské děti s jejich rodinami, dnes sídlí Apoštolská nunciatura“.

V následné promluvě se papež František dotkl bolestné slovenské minulosti:

„Bylo zde zneuctěno Boží jméno, protože nejhorším rouháním, kterého se vůči němu lze dopustit, je používat ho pro vlastní účely, místo aby se jím projevoval respekt a láska vůči druhým. Zde, před dějinami židovského národa, poznamenanými touto tragickou a nevýslovnou urážkou, se stydíme přiznat: kolikrát bylo nevýslovné jméno Nejvyššího použito k nelidským činům! Kolik utlačovatelů prohlásilo: "Bůh je s námi", ale byli to oni, kdo nebyli s Bohem“.

Paměť nemůže a nesmí ustoupit zapomnění, protože bez předchozího sdílení a rozptýlení temnoty noci nenastane trvalé svítání, plynoucí z bratrství, pokračoval papež. Už nelze zastírat Boží obraz zářící v člověku. Pomáhejme si v tom navzájem, vybízel.

„Vždyť ani dnes nechybí marnivé a falešné modly, které zneuctívají jméno Nejvyššího. Jde o moc a peníze, které převažují nad lidskou důstojností, o lhostejnost, která odvrací pohled, o manipulace s náboženstvím, které z něj činí cosi nadřazeného či naopak bezvýznamného. (...) Jsme jednotní v odsouzení veškerého násilí, všech forem antisemitismu a v úsilí o to, aby nebyl znesvěcen Boží obraz v lidském stvoření“.

Je dobré v pravdě a upřímnosti pokračovat na bratrské cestě očišťování paměti, aby se zahojily rány z minulosti, a také na památku přijatého a obětovaného dobra, zakončil papež František své podvečerní setkání se slovenskými židovskými obcemi.

Setkání se slovenskou židovskou komunitou

(jag)

13. září 2021, 17:58