Hledejte

Zahajovací mše 52. eucharistického kongresu, Budapešť, Náměstí hrdinů Zahajovací mše 52. eucharistického kongresu, Budapešť, Náměstí hrdinů 

Kard. Bagnasco na eucharistickém kongresu: Jeho tvář je evangelium

Nedělní eucharistie na budapešťském Náměstí hrdinů zahájila 52. Mezinárodní eucharistický kongres. Jeho mottem jsou slova 87. Žalmu: Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě (87,7).

"Kéž nám Bůh dopřeje, abychom v těchto dnech pocítili, že Kristus je s námi v eucharistii, že neopouští církev, národy a lidstvo,” zaznělo z úst maďarského primase kardinála Pétera Erdő na začátku mše svaté zahajující  52. Mezinárodní eucharistický kongres, loni odložený kvůli pandemii.  

Homilii úvodní mše svaté připravil italský kardinál Angelo Bagnasco. Na budapešťském Náměstí hrdinů, zaplněném pestrobarevným zástupem účastníků, byla přečtena v maďarštině. Předseda rady evropských biskupských konferencí v ní přivolal obraz zvonů vyzvánějících na slavnost, k níž je voláno celé lidstvo. Hlas pastýřů chce z této kazatelny pokorně a radostně klepat na srdce evropských národů a proniknout až do nejvzdálenějších koutů země. Je to hlas tichý, avšak poznačený krví mučedníků, z níž čerpá sílu hlásat Ježíše a připomínat, že v církvi plane Kristovo světlo, navzdory omezením a stínným stránkám jejích dětí, kázal kardinál Bagnasco.

Tento hlas, "jako plachta rozvinutá dechem Ducha", říká dnešnímu člověku velkou pravdu: Nejste sami v nepřátelském vesmíru, nejste sami před úžasným tajemstvím života, nejste sami se svou touhou po svobodě a věčnosti. Ať jsi kdekoli, nejsi neviditelný, Bůh na tebe hledí s láskou; nejsi sirotek, Bůh je tvůj Otec; máš cenu krve Ježíše, Vykupitele světa a Chleba věčného života. Nebojte se: Bůh není mrtvý, eucharistie překonává každou samotu, každou vzdálenost, každou lhostejnost.

Při pohledu na děti, které přistoupily k prvnímu svatému přijímání a biřmování, kardinál Bagnasco připomněl prostotu jejich srdcí, která přijímají Ježíše, přítele, který nezrazuje. Mladým lidem z katolických škol  připomněl, že víra a rozum jdou ruku v ruce a že Bůh není konkurentem lidské svobody a víra není řadou zákazů, ale velkýmpřitakáním radosti, jakkoli je náročná, neboť láska je věc vážná.

Pamatujte: církev potřebuje vás, vaše mládí, vaše nadšení a vy potřebujete Ježíše. Všechno rychle stárne, jen Bůh je stále mladý a Církev je skutečným mládím světa, protože uchovává svátost Těla Kristova. Ať je eucharistie středem vašich dnů. Každý den!

Kardinál Bagnasco také oslovil kněze, strážce jitra, živou přítomnost Matky a Učitelky církve. Církev jim děkuje, protože jsou hlasateli Boží lásky, proroky Ducha na trhu hmoty, dědici živé Tradice a zvěstovateli budoucnosti ve zbloudilém světě. Církev neslibuje klid a pohodu, nýbrž opakuje spolu s Kristem: Nebojte se, zdůraznil kardinál Bagnasco.

Na závěr připojil slova povzbuzení pro ty, na které doléhá tíha kříže, kdo pláčou nebo jsou pronásledování pro spravedlnost, pro ty, kdo jsou bez hlasu a bez vlasti. Vaší nadějí je Pán, přítomný v srdcích těch, kdo k němu přistupují. Církev nemá jiné jméno, které by mohla hlásat a uctívat. Ježíš Kristus. Pamatujte: Jeho tvář je evangelium, Jeho přítomnost je eucharistie – zdůraznil kardinál Angelo Bagnasco.

(job)

6. září 2021, 15:18