Hledejte

Promluva k International Catholic Legislators Network Promluva k International Catholic Legislators Network 

Potřebujeme formované vedoucí postavy vedené zásadou společného dobra

Papež František přednesl projev na setkání Mezinárodní sítě katolických zákonodárců (The International Catholic Legislators Network (ICLN). Tato síť byla založena v roce 2010 jako nezávislá a nestranická mezinárodní iniciativa, jejímž cílem je pravidelně sdružovat praktikující katolíky a další křesťany ve volených funkcích za účelem formace ve víře, ve vzdělávání a v životě ve společenství.

Tato akce je každoročně pořádána s cílem povzbudit, podpořit a propojit katolické a další křesťanské zákonodárce po celém světě. František ocenil podporu snahám Svatého stolce ze strany této organizace, jejíž členové jsou svědky evangelijního poselství jak ve svých zemích, tak v rámci mezinárodního společenství.

Z dnešní audience
Z dnešní audience

„Naše dnešní setkání“, pokračoval papež, „se odehrává ve velmi obtížné době. Pandemie Covid-19 stále více nabírá na obrátkách. Ve vývoji a distribuci účinných vakcín jsme jistě dosáhli významného pokroku, ale stále je před námi mnoho práce. Tato strašlivá pohroma, která způsobila i velké hospodářské a sociální škody, má na svědomí již více než dvě stě milionů potvrzených případů a čtyři miliony úmrtí. Vaše role poslanců je proto důležitější než kdy jindy. Byli jste zvoleni, abyste sloužili společnému dobru, a nyní jste vyzváni, abyste prostřednictvím své politické činnosti společně pracovali na komplexní obnově svých komunit a celé společnosti. Nejde jen o to porazit virus, dokonce ani o návrat ke stavu před pandemií, ale o řešení základních příčin, které krize odhalila a posílila: chudoby, sociální nerovnosti, rozsáhlé nezaměstnanosti a nedostatků v přístupu ke vzdělání.“

Účastníci audience přijeli z celého světa....
Účastníci audience přijeli z celého světa....

Následně se papež zaměřil na otázku, jakým způsobem spojit možnosti, které nabízí moderní technologie, s křesťanským pohledem na život. „Jednou z největších výzev naší doby je využití technologií pro společné dobro. Zázraky moderní vědy a techniky zvýšily kvalitu našeho života. "Je správné mít radost z tohoto pokroku a nadchnout se pro široké možnosti, které se před námi těmito neustálými novinkami otevírají, protože „věda a technika jsou obdivuhodným produktem lidské kreativity, která je darem Božím" (encyklika Laudato si', 102). Pokud jsou však tyto inovace ponechány samy sobě a silám trhu, bez odpovídajícího usměrnění ze strany zákonodárných sborů a jiných veřejných orgánů vedených smyslem pro sociální odpovědnost, mohou ohrozit důstojnost lidské bytosti.“

Před závěrečnými pozdravy a požehnáním František ještě jednou zdůraznil důležitost role občanů a zákonodárců ve snaze o budování spravedlivějšího světa: „Poslanci přirozeně odrážejí silné a slabé stránky těch, které zastupují, a každý z nich má svá specifika, která je třeba využít pro dobro všech. Zásadní je angažovanost občanů v různých oblastech sociální, občanské a politické účasti. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom podporovali ducha solidarity, počínaje potřebami těch nejslabších a nejvíce znevýhodněných. Abychom však uzdravili svět, který je touto pandemií těžce zkoušen, a vybudovali inkluzivnější a udržitelnější budoucnost, v níž technologie slouží lidským potřebám a neizoluje nás od sebe navzájem, potřebujeme nejen odpovědné občany, ale také formované vedoucí postavy vedené zásadou společného dobra.“

Katolické zákonodárce doprovodil kardinál Christoph Schönborn
Katolické zákonodárce doprovodil kardinál Christoph Schönborn

(pb)

27. srpna 2021, 13:42