Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papeže zarmoutila vražda dvou řeholnic v Jižním Súdánu

Papež František v kondolenčním telegramu, adresovaném apoštolskému nunciovi v Jižním Súdánu, vyjadřuje hluboký zármutek nad násilnou smrtí dvou tamních řeholnic. Sestry Maria Abud a Regina Roba z Kongregace Nejsvětějšího Srdce byly zavražděny při útoku na autobus, který přepadla banda ozbrojených mužů.

Papež v listě vyslovuje soustrast jak zmíněnému řeholnímu společenství, tak rodinám zabitých sester, které zemřely „v důsledku nesmyslného násilí“. A doufá, že jejich oběť „přispěje k pokroku na cestě k pokoji, smíření a bezpečí v daném regionu“. Dějištěm ozbrojeného útoku byla jediná asfaltovaná jihosúdánská silnice, která spojuje hlavní město Juba s městem Nimule na hranicích s Ugandou. Obě zavražděné řeholnice se vracely se svými spolusestrami a četnými věřícími do hlavního města z diecéze Torit, která oslavovala sto let od založení tamní farnosti Loa, jejíž kostel je zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Kromě sester Mary a Reginy byly při útoku na autobus zavražděni další tři lidé.

(jag)

18. srpna 2021, 10:16