Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež: liturgii hrozí marginalizace, měla by se vrátit do středu víry

Vatikán/Itálie. Papež František u příležitosti 71. italského národního liturgického týdne, který dnes začíná v severoitalské Cremoně, zaslal poselství mons. Claudiovi Maniagovi, předsedovi pořadatelského Centra pro liturgickou činnost. V jeho úvodu římský biskup děkuje Pánu, že se liturgický týden letos může uskutečnit, poté, co jeho loňskému konání zabránila pandemie.

Letošní téma italského liturgického týdne zní: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu (Mt 18,20). Společenství, liturgie a území. Týdenní shromáždění ve jménu Páně“. Navzdory pandemii a jejím zdravotním omezením „láska k Pánu a pastorační tvořivost podněcovaly pastýře a laické věřící, aby hledali další způsoby, jak pěstovat společenství víry a lásky s Pánem a se svými bratry a sestrami, zatímco čekali na návrat k plnosti eucharistické slavnosti v bezpečí a klidu“, popisuje papež loňskou „smutnou zkušenost liturgického půstu“.

Tato okolnost, podotýká, však vyzdvihla „význam liturgie pro život křesťanů, kteří v ní nacházejí objektivní zprostředkování skutečnosti, že Ježíš Kristus není idea nebo pocit, ale živá Osoba, a jeho Tajemství je historická událost“. Na druhé straně bylo dlouhé pozastavení veřejné liturgie „znepokojivým znamením pokročilého stadia změny doby“, píše dále František. Jinými slovy, „v reálném životě lidí se změnilo samotné vnímání času, a tedy i neděle, a prostoru, což mělo dopad na způsob bytí a cítění společenství, jednotlivců, rodiny a vztahu k území“.

Uzavření kostelů také poukázalo na trend, již déle patrný na Apeninském poloostrově, a sice pokles návštěvnosti mší v určitých věkových skupinách. „Nedělní shromáždění je proto nevyvážené z hlediska generačního a kulturního zastoupení“, popisuje papež a vyjadřuje naději, že probíhající liturgický týden navrhne takové směry pastorace, které by „nedělní eucharistické shromáždění vymanily z marginalizace, k níž, jak se zdá, nezadržitelně směřuje, a pomohly mu opětovně získat ústřední postavení ve víře a spiritualitě italských katolíků“.

(jag)

 

23. srpna 2021, 14:04