Hledejte

Vatican News
Loňský mítink hnutí CL probíhal ponejvíce virtuálně, letos se členové hnutí mohou osobně setkat Loňský mítink hnutí CL probíhal ponejvíce virtuálně, letos se členové hnutí mohou osobně setkat 

Papež: Kristus je nejhlubším důvodem křesťanovy odvahy

Vatikán/Itálie. Nově začít za kolektivní odpovědnosti, nikoli sobecky, píše papež František účastníkům 42. ročníku Setkání za přátelství národů, které v italském Rimini pořádá hnutí Comunione e Liberazione. V poselství adresovaném mons. Francescu Lambiasiovi, biskupovi tohoto středoitalského města, které hostí Mítink již od roku 1980, se znovu objevuje výzva k bratrství a sociálnímu přátelství. Papež v něm cituje, svatého Tomáše, zakladatele hnutí dona Giussaniho a dokonce italského romanopisce

Riziko jako úkon svobody

Pojem svobody úzce souvisí s tématem vybraným pro letošní Mítink, který se koná od 20. do 25. srpna pod mottem „Odvaha říci já“, převzatém z Deníku filozofa Sørena Kierkegaarda. Papež František poznamenává, že toto téma je významné právě v nynější době, která si vyžaduje správnou orientaci, abychom nepromarnili příležitosti dané pandemickou krizí. Obnovy nelze dosáhnout automaticky, protože „v každé lidské iniciativě je zahrnuta svoboda“, připomíná František a cituje svého předchůdce: „Svoboda předpokládá, že v základních rozhodnutích představuje každý člověk a každá generace nový začátek” (ibid.) V tomto smyslu je odvaha riskovat především aktem svobody, dodává František.

Hrozba promarnění krize, solidarita a idolatrie

„Horší než tato krize je jen drama jejího promarnění“, opakuje poselství slova, která papež František pronesl o Letnicích loňského roku. „Pandemie sice zapříčinila fyzický odstup, ale zároveň vrátila do středu pozornosti člověka, jeho vlastní já, a v mnoha případech probudila základní otázky o smyslu existence a užitečnosti života, které byly příliš dlouho potlačovány, či ještě hůře, cenzurovány. Posílila rovněž pocit osobní odpovědnosti, který si mnozí lidé uvědomili při setkání s nemocí, bolestí, lidskou nouzí“, popisuje papež a zdůrazňuje, že na této odpovědnosti je nyní třeba stavět, aby jediným společenským pojivem nezůstala „sobecká vypočítavost, osobní zájmy a lhostejnost“. Papež zároveň varuje před zbožňováním peněz u moci a prosazováním individua na úkor kolektivního a solidárního celku.

Pokušení zavrhnout člověka

Římský biskup dále - v souvislosti s debatou o eutanazii - upozorňuje nositele veřejné odpovědnosti, aby se chránili před pokušením využít člověka a odhodit ho, když už se jeví neužitečně. „Po tom, co jsme v této době zažili, je snad každému jasné, že právě od člověka může vše začít znovu“, zdůrazňuje František. Ačkoli je nezbytné „najít zdroje a prostředky, které by společnost znovu rozhýbaly“, je především zapotřebí, „abychom „vyslovili 'já' nesobecky a odpovědně a sdíleli svůj život s druhými“.

Odvaha říci „já“

Odvahu k něčemu takovému si nikdo nenadělí, pokračuje papež, avšak strach v dnešní době prozrazuje hlubokou existenciální nejistotu a ochromuje energii k investicím do budoucnosti, která je stále více vnímána jako nejistá, a to zejména mladými lidmi. Otec Luigi Giussani varoval před dvojím nebezpečím: „pochybovačností a sklonem k pohodlnosti“ jako „nepřáteli ega“. Kde se tedy bere odvaha, abychom vyslovili „já“?, ptá se papež. „Bůh, ode dne, kdy se stal tělem a přišel mezi nás, dal člověku možnost vyjít ze strachu a najít dobro při následování jeho Syna, který zemřel a vstal z mrtvých. Synovský vztah k věčnému Otci, který se zpřítomňuje v lidech oslovených a proměněných Kristem, dodává lidskému „já“ důslednost, osvobozuje je od strachu a otevírá je kladném postoji vůči světu“. Proto je „Kristus nejhlubším důvodem křesťanovy odvahy“. Právě „Zmrtvýchvstalý Pán je naší jistotou a dává nám zakusit hluboký pokoj i uprostřed životních bouří“, čteme v závěru papežského poselství na mítink hnutí Comunione e Liberazione do italského Rimini.

(jag)

19. srpna 2021, 13:40