Hledejte

Loňský mítink hnutí CL probíhal ponejvíce virtuálně, letos se členové hnutí mohou osobně setkat Loňský mítink hnutí CL probíhal ponejvíce virtuálně, letos se členové hnutí mohou osobně setkat 

Papež: Kristus je nejhlubším důvodem křesťanovy odvahy

Vatikán/Itálie. Nově začít za kolektivní odpovědnosti, nikoli sobecky, píše papež František účastníkům 42. ročníku Setkání za přátelství národů, které v italském Rimini pořádá hnutí Comunione e Liberazione. V poselství adresovaném mons. Francescu Lambiasiovi, biskupovi tohoto středoitalského města, které hostí Mítink již od roku 1980, se znovu objevuje výzva k bratrství a sociálnímu přátelství. Papež v něm cituje, svatého Tomáše, zakladatele hnutí dona Giussaniho a dokonce italského romanopisce

Riziko jako úkon svobody

Pojem svobody úzce souvisí s tématem vybraným pro letošní Mítink, který se koná od 20. do 25. srpna pod mottem „Odvaha říci já“, převzatém z Deníku filozofa Sørena Kierkegaarda. Papež František poznamenává, že toto téma je významné právě v nynější době, která si vyžaduje správnou orientaci, abychom nepromarnili příležitosti dané pandemickou krizí. Obnovy nelze dosáhnout automaticky, protože „v každé lidské iniciativě je zahrnuta svoboda“, připomíná František a cituje svého předchůdce: „Svoboda předpokládá, že v základních rozhodnutích představuje každý člověk a každá generace nový začátek” (ibid.) V tomto smyslu je odvaha riskovat především aktem svobody, dodává František.

Hrozba promarnění krize, solidarita a idolatrie

„Horší než tato krize je jen drama jejího promarnění“, opakuje poselství slova, která papež František pronesl o Letnicích loňského roku. „Pandemie sice zapříčinila fyzický odstup, ale zároveň vrátila do středu pozornosti člověka, jeho vlastní já, a v mnoha případech probudila základní otázky o smyslu existence a užitečnosti života, které byly příliš dlouho potlačovány, či ještě hůře, cenzurovány. Posílila rovněž pocit osobní odpovědnosti, který si mnozí lidé uvědomili při setkání s nemocí, bolestí, lidskou nouzí“, popisuje papež a zdůrazňuje, že na této odpovědnosti je nyní třeba stavět, aby jediným společenským pojivem nezůstala „sobecká vypočítavost, osobní zájmy a lhostejnost“. Papež zároveň varuje před zbožňováním peněz u moci a prosazováním individua na úkor kolektivního a solidárního celku.

Pokušení zavrhnout člověka

Římský biskup dále - v souvislosti s debatou o eutanazii - upozorňuje nositele veřejné odpovědnosti, aby se chránili před pokušením využít člověka a odhodit ho, když už se jeví neužitečně. „Po tom, co jsme v této době zažili, je snad každému jasné, že právě od člověka může vše začít znovu“, zdůrazňuje František. Ačkoli je nezbytné „najít zdroje a prostředky, které by společnost znovu rozhýbaly“, je především zapotřebí, „abychom „vyslovili 'já' nesobecky a odpovědně a sdíleli svůj život s druhými“.

Odvaha říci „já“

Odvahu k něčemu takovému si nikdo nenadělí, pokračuje papež, avšak strach v dnešní době prozrazuje hlubokou existenciální nejistotu a ochromuje energii k investicím do budoucnosti, která je stále více vnímána jako nejistá, a to zejména mladými lidmi. Otec Luigi Giussani varoval před dvojím nebezpečím: „pochybovačností a sklonem k pohodlnosti“ jako „nepřáteli ega“. Kde se tedy bere odvaha, abychom vyslovili „já“?, ptá se papež. „Bůh, ode dne, kdy se stal tělem a přišel mezi nás, dal člověku možnost vyjít ze strachu a najít dobro při následování jeho Syna, který zemřel a vstal z mrtvých. Synovský vztah k věčnému Otci, který se zpřítomňuje v lidech oslovených a proměněných Kristem, dodává lidskému „já“ důslednost, osvobozuje je od strachu a otevírá je kladném postoji vůči světu“. Proto je „Kristus nejhlubším důvodem křesťanovy odvahy“. Právě „Zmrtvýchvstalý Pán je naší jistotou a dává nám zakusit hluboký pokoj i uprostřed životních bouří“, čteme v závěru papežského poselství na mítink hnutí Comunione e Liberazione do italského Rimini.

(jag)

19. srpna 2021, 13:40