Hledejte

Svatí korejští mučedníci Svatí korejští mučedníci 

Papež: Každý pokřtěný má být nositelem pokoje a naděje

Vatikán. Při dnešní odpolední mši svaté u příležitosti 200. výročí narození svatého Ondřeje Kim Taegona, prvního korejského katolického kněze, umučeného v roce 1846, zaznělo také poselství papeže Františka. Eucharistické slavnosti v bazilice svatého Petra předsedal prefekt Kongregace pro klérus, arcibiskup Lazar Ju Hungsik.

Svatý Ondřej Kim byl „příkladným svědkem hrdinské víry“ a „neúnavným hlasatelem evangelia v těžkých dobách, poznamenaných pronásledováním a utrpením svého lidu“. Papež se v poselství, které v závěru své první veřejné bohoslužby v Římě přečetl nový prefekt Kongregace pro klérus, arcibiskup Ju, vrací k významu tohoto prvního korejského kněze, který svým mučednictvím ukázal, že „dobro vždy vítězí, protože Boží láska překonává nenávist“.  I dnes, pokračuje papež, „tváří v tvář mnoha projevům zla, které hyzdí krásu člověka, stvořeného k Božímu obrazu, musíme znovu objevit důležitost poslání každého pokřtěného, který je povolán, aby se všude stával nositelem pokoje a naděje, a ochotně, jako milosrdný Samaritán, se skláněl nad ranami těch, kteří touží po lásce, pomoci nebo jen po bratrském pohledu“.

Papež František se dotýká rovněž současné situace, poznamenané pandemií, a děkuje celému korejskému církevnímu společenství za jeho velkorysost při podpoře očkovací kampaně proti Covidu-19 v nejchudších zemích. V závěru poselství vyjadřuje naději, že „všichni, kdo se snaží o usmíření na Korejském poloostrově, budou i nadále s obnoveným odhodláním pokračovat v práci tvůrců pokoje a povzbuzovat všechny k uctivému a konstruktivnímu dialogu zakládajícímu stále lepší budoucnost“.

(jag)

21. srpna 2021, 16:56