Hledejte

Evakuace na kábulském letišti Evakuace na kábulském letišti 

Papež k situaci v Afghánistánu: Nyní je ten správný čas na modlitbu a pokání

Po dnešní modlitbě Anděl Páně papež František zdůraznil, že křesťané nemohou zůstat lhostejní vůči situaci v Afghánistánu a zejména k těm, kteří žádají o pomoc.

S velkým znepokojením sleduji situaci v Afghánistánu“, řekl papež, „a sdílím utrpení těch, kteří truchlí nad lidmi, kteří přišli o život při sebevražedných útocích minulý čtvrtek, a těch, kteří hledají pomoc a ochranu. Svěřuji zesnulé milosrdenství všemohoucího Boha a děkuji těm, kteří se snaží pomoci takto postiženým lidem, zejména ženám a dětem. Prosím všechny, aby i nadále pomáhali potřebným a modlili se, aby dialog a solidarita vedly k nastolení pokojného a bratrského soužití a poskytly naději pro budoucnost země. V dějinných okamžicích, jako je tento, nemůžeme zůstat lhostejní, učí nás to dějiny církve. Jako křesťany nás tato situace zavazuje. Proto všechny vyzývám, aby zintenzivnili modlitbu a půst. Modlitba a půst, modlitba a pokání. Nyní je ten správný čas. Myslím to vážně: zintenzivněte modlitbu a půst a proste Pána o milosrdenství a odpuštění.

(pb)

29. srpna 2021, 13:43