Hledejte

Proměnění Páně (kostel sv. Petra a Pavla v Mostaru) Proměnění Páně (kostel sv. Petra a Pavla v Mostaru) 

Papež František: Proměnění Páně je konkrétním znamením Boží lásky

„Proměnění Páně nám připomíná, že jsme povoláni k tomu, abychom prožili setkání s Kristem, abychom tak byli osvíceni jeho světlem, mohli je roznášet dále a dávat mu zářit jako malým lampám Evangelia, které přinášejí trochu lásky a naděje“. Těmito slovy na sociální síti Twitter papež František vysvětluje dnešní svátek, který se odvolává k události „na vysoké hoře“, při níž Ježíš ukázal svou slávu.

„My jsme také voláni, abychom vystoupili nahoru a kontemplovali krásu Vzkříšeného, který rozžíhá světlo ve všech oblastech našeho života a který nám pomáhá rozumět dějinám na základě velikonočního vítězství (Angelus 28.2.2021)“, prohlásil papež František při jiné příležitosti a dodal: „Stoupejme na horu modlitbou, ztišením, modlitbou srdce, modlitbou neustále hledající Pána. Zdržujme se v usebrání, každý den trošku, s vnitřním pohledem upřeným na Jeho tvář, a dovolme Jeho světlu, aby nás proniklo a rozzářilo náš život“ (Angelus 17.3.2019).

„Proměněni Kristovou přítomností a vřelostí Jeho slova tak budeme konkrétním znamením oživující lásky Boha ke všem svým bratřím, zejména trpícím, osamoceným a opuštěným, nemocným a mnoha mužům a ženám, kteří jsou v různých částech světa deptáni nespravedlností, zvůlí a násilím“ (Angelus, 6.8.2017).

(jag)

6. srpna 2021, 14:23