Hledejte

Z dnešní audience pro sdružení Lazare Z dnešní audience pro sdružení Lazare 

Jděte na zraněné a osamělé periferie, vyzval papež sdružení Lazare

Francouzská organizace "Lazare", která se stará o chudé lidi a bezdomovce a ubytovává je společně s mladými lidmi různého věku v takzvaných solidárních bytech, slaví deset let existence. Toto výročí dnes její členové oslavili s papežem Františkem při audienci v aule Pavla VI. Svatý otec připomenul, že „v prostředí plném lhostejnosti a sobectví spočívá skutečná životní hodnota v přijímání rozdílů“.
Z audience pro sdružení Lazare
Z audience pro sdružení Lazare

Měli bychom se vydat na periferie, které často poznamenává osamělost, smutek, vnitřní zranění a ztráta radosti ze života, píše papež František v promluvě, kterou si na dnešní audienci připravil, ale poté dal přednost osobnímu rozhovoru. Papež především vyjadřuje vděk za „krásnou zkušenost, kterou členové sdružení prožívají při každodenním společném životě a bratrství.“ Asociace Lazare je příkladem sociálního přátelství, k němuž jsme všichni povoláni, a to nejen pro sebe, ale i pro celý svět, připomíná dále František. V prostředí poznamenaném lhostejností, individualismem a sobectvím, „nám dává pochopit, že hodnoty pravého života spočívají v akceptování rozdílů, respektování lidské důstojnosti, naslouchání těm nejzávažnějším problémům a nejslabším lidem, starosti a péče o ně“, zdůrazňuje římský biskup.

Z audience pro sdružení Lazare
Z audience pro sdružení Lazare

Papež dále vyzývá členy francouzského sdružení, ale především chudé a bezdomovce, aby se nenechali odradit: „Ve společnosti se člověk může cítit izolovaný a odmítaný. Ale  nevzdávejte se, jděte dál a pěstujte ve svých srdcích naději na nakažlivou radost“, vybízí papež a podotýká, že „chudí lidé jako první zvěstují evangelium, protože právě jim bylo nejprve hlásáno. Nesmíme zapomínat, že chudí mají v Božím srdci zvláštní místo“. Přímo lidem bez domova pak adresuje následující výzvu: „Ačkoli se na vás svět dívá svrchu, jste vzácní. Bůh vás miluje a upřednostňuje. Nedejte se připravit o radost ze života a vůli pomáhat ostatním“.

Z audience pro sdružení Lazare
Z audience pro sdružení Lazare

(jag)

28. srpna 2021, 15:58