Hledejte

Pozvánka na kongres latinskoamerických řeholí Pozvánka na kongres latinskoamerických řeholí 

Inkulturovat víru a evangelizovat kulturu, vzkazuje papež latinskoamerickým řeholím

Vatikán/Kolumbie. „Na cestě k interkongregačnímu, interkulturnímu a putovnímu řeholnímu životu“, tak zní téma třídenního virtuálního kongresu (13.-15.8.) latinskoamerických řeholníků a řeholnic, který svolala jejich konfederace. Papež František jeho účastníky pozdravil videoposelstvím, v kterém navázal na motto setkání – tedy inkulturaci víry v řeholním životě a jeho neusedlý, pohyblivý ráz.

Výzvy, kladené inkulturací víry, jsou pro zasvěcený život velice důležité, připomíná papež v úvodu videoposelství. Prospěje nám, když zjistíme, že jednota není uniformita, nýbrž mnohotvárná harmonie (srov. Evangelii gaudium, 220). Nesmíme zapomínat, že Duch svatý vše uvádí do pluralitní harmonie, která umožňuje vstřebat rozdíly a ocenit zvláštnosti v duchu zdravé a otevřené interkulturality.

„Vaše přítomnost je nezbytná pro rozvoj inkulturované teologie, kterou lze přizpůsobit místní realitě a která může být prostředkem evangelizace. Nezapomínejme, že víra, která není inkulturovaná, není autentická.  Proto vás vyzývám, abyste vstoupili do života věřícího lidu, který nám v tomto ohledu poskytuje pravý smysl kultury, která je v duši lidu. Vstupujte do života věřících lidí, vstupujte s respektem k jejich zvykům a tradicím a snažte se plnit poslání inkulturace víry a evangelizace kultury. Jde o dvojčlennost: inkulturaci víry a evangelizaci kultury, docenění toho, co Duch svatý zasel do lidí, což je darem i pro nás“.

Pokud k takové inkulturaci nedochází, křesťanský život, a tím spíše řeholní život, se dostává do nejpodivínštějších a nejsměšnějších gnostických poloh, pokračuje římský biskup.

„Viděli jsme to například při zneužívání liturgie. Důležitá je ideologie, nikoli realita lidí, a to není evangelium. Nezapomínejte na zmíněnou dvojčlennost: inkulturovat víru a evangelizovat kulturu“.

Zasvěcený život by měl vychovávat odborníky na společenství, zasvěcený život je putovní, je šiřitelem bratrství, podotýká dále papež.

„V dnešní době však čelí pokušení "přežít". Jak často počítáte, kolik řeholníků nebo kolik sester má moje kongregace, nebo křivky poklesu členů. Je to pokušení přežít. Je dobré zříci se kritéria počtu a kritéria efektivity, která by z vás mohla učinit ustrašené učedníky, uzavřené do minulosti a oddané nostalgii. Taková nostalgie je v řeholním životě spíše zpěvem Sirény.“

Co tedy máme dělat?, ptá se papež a doporučuje: Připojte se k Božímu lidu, respektujte ho, evangelizujte, vydávejte svědectví a ostatní nechte na Duchu svatém. A nezapomínejte na radost:

„Radost, nejvyšší projev života v Kristu, je nejlepším svědectvím, které můžeme nabídnout svatému a věrnému Božímu lidu, jemuž jsme povoláni sloužit a doprovázet ho na jeho pouti do otcovského domu. Radost, radost ve více podobách. Klid, radost, smysl pro humor. Prosím, požádejte o tuto milost. Do exhortace o svatosti jsem úmyslně zařadil kapitolu o smyslu pro humor. Je smutné vidět zasvěcené muže a ženy, kteří nemají smysl pro humor a všechno berou vážně. Pěkně prosím: Být s Ježíšem znamená být radostný, znamená to také mít schopnost tohoto smyslu pro humor, který dává svatost. Přečtěte si onu kapitolku v exhortaci o svatosti (Gaudete et exsultate, pozn.red.)“.

V závěru videoposelství se papež k latinskoamerickým řeholníkům a řeholnicím obrátil s obvyklou, nikoli však zanedbatelnou prosbou: Nezapomínejte se za mne modlit, moc to potřebuji.

(jag)

13. srpna 2021, 16:18