Hledejte

František: Světlo evangelia k reformě církve

Ve videu s modlitebním úmyslem na měsíc srpen papež připomíná, že identita církve spočívá v evangelizaci a že její obnova se děje skrze proměnu každého z nás. V rámci “Celosvětové sítě modlitby s papežem” je srpnovým všeobecným úmyslem prosba, aby církev “přijímala od Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia”.

Papež František se ve videu s modlitebním úmyslem na měsíc srpen zaměřuje na povolání samotné církve a připomíná, že krize, kterými procházíme, jsou vždy známkou vitality. Církev vidí v pohybu, evangelizující bez proselytismu, obnovenou díky Duchu svatému a síle evangelia.

Povoláním církve je evangelizovat, což neznamená proselytismus. Povoláním je evangelizovat. Víc než to: identitou církve je evangelizovat.

Proměněni Duchem

František připomíná, že ke změně v církvi dochází prostřednictvím "rozlišování Boží vůle v našem každodenním životě a začátkem proměny vedené Duchem svatým", "Božím darem v našich srdcích". Je to reforma, která prochází skrze nás a mění úplně všechno. Bez prefabrikovaných představ, bez ideologických předsudků, bez rigidity, ale na základě duchovní zkušenosti, zkušenosti dávání, zkušenosti charity, zkušenosti služby.

Živá církev

Papežův sen je jasný: církev, která je stále více misijní, bez proselytismu a "která proměňuje všechny své struktury pro evangelizaci dnešního světa”. Pamatujme, že církev má vždycky potíže, vždycky prochází krizemi, protože je živá: živé věci se dostávají do krizí. Pouze mrtví se nedostávají do krize. Modleme se za církev, aby od Ducha Svatého obdržela milost a sílu reformovat se ve světle evangelia.

Příhodný čas

František se již na konci roku 2020 zabýval rozdílem mezi konfliktem a krizí. Připomíná to P. Frédéric Fornos, mezinárodní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem. Cituje papeže a zdůrazňuje, že krize jsou "příznivým časem pro evangelium a reformu církve". Ta by neměla být vnímána jako záplatování starých šatů," jak papež zdůraznil římské kurii, "ale jako čas hledání a rozpoznání Boží vůle.

Od roku 2016 měla papežova videa Celosvětové sítě modlitby na vatikánských sociálních sítích téměř 160 milionů shlédnutí. Tato aktivita je překládána do 23 jazyků a vychází tiskem ve 114 zemích.

(VNS)

3. srpna 2021, 16:00