Hledejte

Bazilika sv. Anastázie v Římě, kde se schází syrsko-malabarská komunita Bazilika sv. Anastázie v Římě, kde se schází syrsko-malabarská komunita 

Papež povzbuzuje syrsko-malabarskou církev k jednotě ve slavení

Papež František adresoval zvláštní list biskupům, duchovním, řeholníkům a laikům syrsko-malabarské církve, v němž je vyzývá, aby "pro větší dobro a jednotu" své církve co nejrychleji zavedli jednotný způsob slavení svaté "Qurbany".

Východosyrský výraz Qurbana je odvozen z aramejštiny (ܩܘܪܒܢܐ‎) a původně se vztahoval k obětem přinášeným v Jeruzalémském chrámu. Ve východních církvích syrské tradice se termín vztahuje k eucharistické oběti, hovoří se o Svaté Qurbaně, která se slavnostní formouslaví o nedělích a při zvláštních příležitostech.

Papež ve svém dopise z 3. července připomíná dohodu o jednotném způsobu slavení svaté Qurbany, k níž jednomyslně dospěla synoda biskupů syrsko-malabarské církve v roce 1999. "Společné úsilí o prosazení tohoto příznivého vývoje v roce velkého jubilea 2000 dodalo mému svatému předchůdci Janu Pavlu II. radostnou důvěru ve vaši církev sui iuris," píše František.

Papež dále poznamenává, že navzdory některým obtížím vyžadujícím neustálé rozlišování, "schválené normy pro slavení eucharistie přinesly hojné plody včetně evangelizace na těch místech, kde se celé společenství připojilo k pokojnému slavení v modlitbě, a dokázalo vnímat přetrvávající konsensus hierarchie v této záležitosti jako plod Ducha svatého”.

"Důrazně vyzývám syrsko-malabarské biskupy, aby vytrvali, a potvrzuji jejich eklesiální 'společnou cestuí' s Božím lidem v důvěře, že 'čas je větší než prostor' (srov. Evangelii gaudium, 222-225) a že 'jednota vítězí nad konfliktem' (srov. tamtéž, 226-230)," napsal papež František. Papež označil proces sjednocení eucharistické bohoslužby za nezbytný "pro větší dobro a jednotu" syromalabarské církve a vyzval k "harmonii, bratrství a jednotě" všech členů církve při práci na uskutečnění synodálního rozhodnutí. V závěru listu papež ujišťuje o své blízkosti v modlitbě a svěřuje syrsko-malabarskou církev přímluvě Panny Marie, svatého Josefa a apoštola Tomáše.

Syrsko-malabarská katolická církev je největší církví takzvaných Tomášovských křesťanů, datujících svou konverzi ke křesťanství už do roku 52. Své jméno odvozuje jednak ze starobylé syrské liturgie, s níž je blízce spřízněna, a z původního jména Keraly „Malabar“. Co do počtu je s více než čtyřmi miliony věřících třetí největší katolickou církví sui juris (po římsko-katolících a ukrajinských řecko-katolících) a zažívá dynamický růst. Většina syrsko-malabarských věřících patří k etniku Malajáli a jejich jazykem je malajálamština, velmi blízká tamilštině.

(job)

7. července 2021, 14:52