Hledejte

Papež František na oddělení dětské onkologie v nemocnici Gemelli Papež František na oddělení dětské onkologie v nemocnici Gemelli 

Papež František navštívil oddělení dětské onkologie

František pozdravil malé pacienty na onkologickém oddělení v sousedství papežského apartmá v nemocnici Gemelli, kde je od 4. července hospitalizován.

Z oddělení dětské onkologie fakultní nemocnice Gemelli se rozléhaly hudební rytmy. Italský lidový orchestr s Ambrogiem Sparagnou zavítal do míst, za jejichž barevnou kulisou se skrývá nejhlubší utrpení, naděje a volání k Bohu. Koncert uspořádaný Nadací hudba pro Řím ve spolupráci s charitou italského hlavního města přilákal také papeže Františka do pavilónu D, sousedícím bezprostředně s místy vyhrazenými na této klinice pro Petrova nástupce. Po odeznění posledních tónů prošel chodbou, kde byli shromážděni malí pacienti se svými rodiči. Pohlazení provázená plachými úsměvy, tichá modlitba všech přítomných, mlčenlivé otázky bez odpovědí, ale také radost z blízkosti, která pomáhá a podpírá.

Marně hledáme odpověď na utrpení dětí, stojíme před otázkou, která zůstane vždycky stejně naléhavá, zůstane tajemstvím. Papež o tom mluvil mnohokrát, při setkáních s rodinami malých pacientů s těžkými diagnózami. Jako například 29. května  2015 v Domě svaté Marty, když povzbuzoval rodiče nemocných, aby se navzdory všemu nepřestávali Boha dotazovat, po vzoru malých dětí: Když se děti kolem dvou let začínají ptát: Proč? - nechtějí slyšet vysvětlení. Chtějí na sebe pouze přitáhnout tatínkovu a maminčinu pozornost. Můžeme se tedy Pána ptát, třeba i vyzývavě: Ale proč? Proč děti trpí? Proč zrovna tohle dítě? Pán nic nevysloví, ale pocítíme na sobě Jeho pohled, a to nám dodá sílu… Jediná odpověď, kterou ti dá, bude možná: Také můj Syn trpěl. A v tom je vysvětlení! Možná se přece zeptáte – jste biskup, vystudoval jste teologii, copak nám neřeknete nic jiného? Ne. Trojice, eucharistie, Boží milost, utrpení dětí, to všechno jsou tajemství. Nic dalšího říct neumím, do tajemství můžeme vstoupit, když na sobě cítíme Otcův láskyplný pohled.”

(job)

Papež s malým pacientem
Papež s malým pacientem
14. července 2021, 11:01