Hledejte

Dnešní Angelus z balkónu kliniky Gemelli. Dnešní Angelus z balkónu kliniky Gemelli. 

Angelus z nemocnice Gemelli

Dnešní polední modlitbu Anděl Páně přednesl papež František nikoli na svatopetrském náměstí, ale z balkónu nemocnice Gemelli, kde je hospitalizován po operaci. Papež působil zdravým dojmem a věřící shromáždění pře nemocnicí ho opakovaně zdravili. Na balkoně s papežem stálo několik hospitalizovaných dětí. František oslovil shromážděné svým komentářem k dnešnímu evangeliu, které spojil se svou aktuální zkušeností pacienta v nemocnici.

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

        Jsem rád, že mohu navázat na nedělní modlitbu Anděl Páně zde v nemocnici Gemelli. Děkuji vám všem. Cítil jsem vaši blízkost a podporu vašich modliteb. Děkuji vám z celého srdce!

Evangelium, které čteme v dnešní liturgii, nám říká, že Ježíšovi učedníci, jím vyslaní, "pomazávali mnohé nemocné olejem a uzdravili je" (Mk 6,13). Tento "olej" nám také připomíná svátost pomazání nemocných, která poskytuje útěchu duchu i tělu. Ale tímto "olejem" je také naslouchání, blízkost, starostlivost, něha těch, kdo se starají o nemocného. Je to jako pohlazení, které člověku uleví, utišuje bolest a povznáší ho. Každý z nás, každý z nás, potřebuje dříve či později toto "pomazání" blízkosti a něhy a každý z nás ho může dát někomu jinému, návštěvou, telefonátem, podanou rukou tomu, kdo potřebuje pomoc. Pamatujme, že v protokolu o posledním soudu (Matouš 25) bude jednou z věcí, kterou po nás budou chtít, blízkost k nemocným.

V těchto dnech hospitalizace jsem si znovu vyzkoušel, jak důležité je mít kvalitní a všem dostupné zdravotnictví, jaké je v Itálii i v jiných zemích. Bezplatná zdravotní služba, která zajišťuje kvalitní služby dostupné všem. O toto vzácné dobro nesmíme přijít. Je třeba ji udržovat! A k tomu se musíme zavázat všichni, protože to slouží všem a vyžaduje to příspěvek každého z nás. I v církvi se někdy stává, že se nějakému zdravotnickému zařízení kvůli špatnému hospodaření ekonomicky nedaří, a první, co nás napadne, je prodat ho. Ale povolání v církvi není o penězích, ale o službě, a ta je vždycky zadarmo. Nezapomeňte na to všechno - zachovejte bezplatné instituce.

Chci vyjádřit uznání a povzbuzení lékařům a všem zdravotníkům a personálu této nemocnice i dalších nemocnic. Pracují tak tvrdě! A modlíme se za všechny nemocné - tady jsou nemocní dětští přátelé. Proč děti trpí? Proč děti trpí, je otázka, která se dotýká srdce: doprovázejte je modlitbou a modlete se za všechny nemocné, zvláště za ty, kteří se nacházejí v těžkých podmínkách. Kéž nikdo nezůstane sám, kéž se každému dostane pomazání naslouchání, blízkosti, něhy a péče. Prosíme o to na přímluvu Marie, naší Matky, „Zdraví nemocných“.

Přeložil Petr Vacík

11. července 2021, 12:30