Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež píše účastníkům italské Národní konference o duševním zdraví

Papež František zaslal poselství Národní konferenci o duševním zdraví, která se dnes a zítra koná v Římě. Papež v něm vyjadřuje svou podporu a povzbuzení všem, kdo „pracují v této citlivé oblasti“ a vyzývá k „inkluzivní a participativní“ péči o všechny. Přinášíme vám plné znění papežova poselství.

Srdečně zdravím všechny účastníky druhé Národní konference o duševním zdraví, kterou zaštiťuje italské ministerstvo zdravotnictví. Tato událost mi dává příležitost vyjádřit úctu církve i mou osobní úctu k lékařům a zdravotníkům, kteří pracují v této citlivé oblasti. Jejich snaha vyjít vstříc lidem trpícím duševními poruchami a nabídnout jim odpovídající léčbu je velkým přínosem pro jednotlivce i společnost. Je proto nanejvýš důležité, abychom si stále více uvědomovali odborné a lidské nároky, které péče o tyto naše bratry a sestry vyžaduje. V citlivosti, která provází jejich křehkost, pociťují zničující psychologické dopady pandemie s obzvláštní vážností.

Lze si tedy přát, aby se na jedné straně posílil systém zdravotní péče na ochranu duševních nemocí, a to i podporou těch, kteří se zabývají vědeckým výzkumem těchto patologií, a na druhé straně podporou sdružení a dobrovolnických organizací, které pracují ve prospěch nemocných a jejich rodin. Je velmi důležité zapojovat celý životní kontext, v němž se pacient nachází, aby mu nechybělo teplo a náklonnost společenství. Lékařská profesionalita sama o sobě těží z integrální péče o člověka. Péče o druhé není jen kvalifikovanou prací, ale skutečným posláním, kterého se plně dosáhne, když se vědecké poznání setká s plností lidskosti a promění se v něhu, která umí přistupovat k druhým a brát si je k srdci.

                Doufám proto, že sympozium, na němž se podílejí významní odborníci, podnítí v institucích, vzdělávacích agenturách a různých sférách společnosti novou citlivost vůči lidem trpícím duševními problémy, aby se v mnoha našich křehkých bratrech a sestrách vzbudila větší důvěra. Jde také o to, abychom pomohli plně překonat stigma, kterým je duševní nemoc často označována, a obecně o to, aby kultura společenství převládla nad mentalitou zavrhování, podle níž je větší péče a pozornost věnována těm, kteří přinášejí společnosti produktivní výhody, a zapomíná se, že ti, kdo trpí, umožňují, aby v jejich zraněném životě vynikla neodolatelná krása lidské důstojnosti.

Pandemie postavila zdravotnické pracovníky před obrovské výzvy a ukázala všem, že je třeba mít vhodné vzorce zdravotní péče, aby nikdo nezůstal pozadu a aby péče o všechny byla inkluzivní a participativní. Vaše národní konference se ubírá tímto směrem a já chci poděkovat vám a všem, kteří se na různých úrovních zasazují o zmírnění bolesti trpících, a vřele vás povzbudit, abyste pokračovali na plodné cestě solidární péče.

Vyjadřuji upřímné přání všeho dobrého pro dny studia a diskusí, které vás čekají, a ujišťuji vás, že v modlitbě vzpomínám na pacienty, jejich rodiny, dobrovolníky a veškerý zdravotnický personál, přičemž každému z nich ze srdce vyprošuji Boží požehnání.

Řím, u svatého Jana Lateránského, 14. června 2021.

František

 

Přeložil Petr Vacík

25. června 2021, 12:55