Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež pozdravil bratislavské fórum GLOBSEC

Papež František pozdravil prostřednictvím videoposelství 16. ročník bratislavského fóra GLOBSEC nadepsaného "Znovu vybudujme lepší svět".

Jak je častým Františkovým zvykem, v němž se nezapře jezuitská formace, předložil účastníkům fóra body k zamyšlení nadepsané třemi slovesy: vidět, posoudit a jednat.

Na prvním místě tedy vybídl k rozlišení systémových problémů a chyb, nedostatečné odpovědnosti vůči Stvořiteli, bližnímu a stvoření, ještě před příchodem pandemie

„Vidím tedy svět, který byl klamán iluzorním pocitem bezpečí založeným na touze po zisku. Vidím model ekonomického a společenského života, který se vyznačuje velkou nerovností a sobectvím, v němž nepatrná menšina světové populace vlastní většinu statků a často neváhá vykořisťovat lidi a zdroje. Vidím životní styl, který se dostatečně nestará o životní prostředí. Zvykli jsme si neomezeně spotřebovávat a ničit to, co patří všem a o co bychom měli pečovat s úctou, čímž vzniká "ekologický dluh", který ponesou především chudí a budoucí generace.”

Dalším krokem je podle papeže posouzení toho, co jsme uviděli, totiž krize, která otevírá možnosti. Čas zkoušky se změnil v čas volb

“Hodnocení toho, co jsme viděli a zažili, nás povzbuzuje ke zlepšení. Využijme tento čas k tomu, abychom učinili kroky vpřed. Krize, která všechny zasáhla, nám připomíná, že nikdo se nezachrání sám. Krize otevírá cestu k budoucnosti, která uznává skutečnou rovnost každé lidské bytosti: ne abstraktní rovnost, ale konkrétní rovnost, která lidem a národům nabízí skutečné a spravedlivé příležitosti k rozvoji.”

Konstatování a zhodnocení krize se však stane pouze marněním příležitosti, pokud nebude následovat čin, pokračuje papež František. A vrací se k leitmotivu všech posledních pontifikátů, když vybízí k tomu, aby nové rozvojové vzorce kladly do centra  "každého člověka a celého člověka"

“Každá činnost potřebuje vizi, vizi, která je komplexní a nadějná: vizi podobnou vizi biblického proroka Izaiáše, který viděl meče proměněné v pluhy a kopí v srpy (srov. Iz 2,4). Jednat ve prospěch rozvoje všech znamená konat dílo obrácení. A především rozhodnutí, která mění smrt v život, zbraně v pokrm.”

V závěru papež obrací pozornost také k ekologické konverzi, totiž k vizi, v níž celé stvoření vnímáme jako společný domov. A povzbuzuje účsatníky bratislavského fóra GLOBSEC k práci na rozvojovém vzorci založeném na mírovém soužití mezi národy a harmonii se stvořením.

(job)

15. června 2021, 14:40