Hledejte

Papež vybízí k modlitbě za "sociální přátelství"

Sociálnímu bratrství věnuje František video, doprovázející červencový úmysl světové sítě modlitby s papežem. Svatý otec v něm vybízí, abychom se stávali „tvůrci dialogu a přátelství“, které překonává konflikty a příčiny rozdělení mezi lidmi.

„Bible říká, že kdo najde přítele, našel poklad. Chtěl bych všem navrhnout, aby vykročili mimo skupiny přátel a budovali sociální přátelství, tolik nezbytné pro dobré soužití. Znovu se setkat zejména s těmi, kdo jsou nejchudší a nejzranitelnější; s lidmi žijícími na periferiích; odklonit se od populismů, které zneužívají lidských úzkostí, aniž by přinášely řešení, a nabízejí jakousi mystiku, jež nic nevyřeší; stranit se sociálního nepřátelství, které pouze ničí, a najít východisko z „polarizací“.

 Není to vždy snadné, zejména dnes, kdy se část politické scény, společnosti a sdělovacích prostředů snaží vytvářet nepřátele, aby je posléze porazila v mocenské hře. Dialog je cesta k tomu, abychom hleděli na skutečnost novým způsobem, abychom se nadchli pro úkol budovat společné dobro.

Modleme se, abychom v konfliktních společenských, hodpodářských a politických situacích byli odhodlanými tvůrci dialogu a přátelství, muži a ženami, kteří vždy podávají ruku a aby již nebyl prostor pro nepřátelství a válku.“

(job)

30. června 2021, 15:26