Hledejte

Audience pro plenární shromáždění Sdružení děl na pomoc východním církvím (ROACO) Audience pro plenární shromáždění Sdružení děl na pomoc východním církvím (ROACO) 

Papež: Volání Sýrie nedoléhá k těm, kdo rozhodují o osudech národů

Papež František dnes přijal Sdružení děl na pomoc východním církvím (ROACO), jehož plenární zasedání právě skončilo v Římě. Charitativní instituce, působící při Kongregaci pro východní církve, se na svém výročním zasedání zabývala zejména situací ve Svaté zemi, Libanonu a v dalších blízkovýchodních zemích, ale také v krizových oblastech jako je Etiopie, Gruzie a Arménie.

Papež v úvodu své promluvy ocenil možnost setkat se osobně, tentokrát po dvou letech, protože v minulém roce plenární zasedání probíhalo kvůli pandemii pouze distančně. Jak dále připomněl, právě při té příležitosti ohlásil svůj záměr vydat se do Iráku, který se letos v březnu mohl uskutečnit. V papežově doprovodu nechyběla ani delegátka Roaco, jako výraz vděčnosti za činnost tohoto sdružení. František zmínil také jeho mimořádná zasedání věnovaná Eritreji a posléze Libanonu a vybídl k modlitbě a podpoře setkání s představiteli libanonských církví, které se 1. července uskuteční ve Vatikánu.

“Chtěl bych vaším prostřednictvím poděkovat všem lidem, kteří podporují a umožňují vaše projekty. Často jsou to prostí věřící, rodiny, farnosti a dobrovolníci, kteří dokáží vyjádřit své bratrství a věnují trochu svého času a svých prostředků na projekty, které jste zaštítili.”

Papež dále zmínil padesátiprocentní propad příspěvků ze sbírky pro Svatou zemi, k němuž došlo v minulém roce.  “Jistě se na tom podepsaly dlouhé měsíce, v nichž se lidé nemohli shromažďovat v kostelech, ale také ekonomická krize vyvolaná pandemií,” konstatoval a povzbudil k obnovení solidarity s obyvateli Svaté země, kteří kvůli mizivému množství poutníků přicházejí o obživu. A ve slovech vybízejících k modlitbě ještě setrval u Izraele a Palestiny, “národů, pro které nepřestáváme vyhlížet na nebi duhu míru, jakou Bůh dal Noemovi na znamení smlouvy mezi nebem a zemí, a pokoje mezi lidmi (srov. Gen 9,12-17). Příliš často však v nedávné době brázdily toto nebe bomby, přinášející zmar, smrt a strach!”

Ostrými slovy pak papež znovu poukázal na skandální situaci v Sýrii: “Volání stoupající ze Sýrie, je neustále přítomné v Božím srdci, avšak jakoby se nedokázalo dotknout srdce lidí, kteří mají v rukou osudy národů. Nadále trvá skandál desetiletého konfliktu, miliony vnitřních i vnějších vysídlenců, potřeba rekonstrukce, která zůstává rukojmím logiky parciálních zájmů a nedostatku odvážných rozhodnutí pro dobro tohoto trýzněného národa.”

František se obrátil také k apoštolským nunciům, působícím ve zmíněných státech, kteří se zasedání ROACO osobně zúčastnili. Poděkoval jim za to, že pomáhají pastýřům a věřícím zaměřovat se na podstatné, na to, co slouží hlásání evangelia, a zároveň ukazovat mateřskou tvář církve, věnující obzvláštní pozornost maličkým a chudým. “Někdy je třeba rekonstruovat budovy a katedrály, včetně těch, které byly zničeny válkou, především však je potřeba mít na srdci živé kameny, které byly zraněny a rozptýleny,” dodal.

Papež zmínil také tragický konflikt v Tigrajském regionu v Etiopii, zasahující rovněž do Eritreje. S trpkostí poznamenává, že právě tam, kde se etnické rozdíly a z nich plynoucí boje o moc povýší na systém, si uvědomujeme, jak zásadní je pobídka k všeobecnému bratrství.

A nakonec papež připomněl svou apoštolskou cestu do Arménie, od níž v těchto dnech uplynulo pět let, a nový konflikt, který v minulých měsícíh otřásl kavkazským regionem.  A poděkoval Sdružení děl na pomoc východním cíkvím za pozornost, kterou věnují Gruzii a Arménii, aby tamní katolická komunita byla i nadále kvasem evangelního života.

(job)

24. června 2021, 12:16