Hledejte

Papež promlouvá k pracujícím v janovských ocelárnách Ilva Papež promlouvá k pracujícím v janovských ocelárnách Ilva 

Papež k Mezinárodní konferenci práce: Soukromé vlastnictví je druhotné právo

Vatikán/Ženeva. Papež František dnes oslovil účastníky 109. Mezinárodní konference práce, která probíhá v Ženevě a je každoročním vrcholným setkáním členských států Mezinárodní organizace práce (ILO). Svatý stolec je stálým pozorovatelem v této specializované agentuře Spojených národů od roku 1967. Obsáhlé videoposelství, které zaznělo na vrcholném fóru, projednávajícím sociální a pracovní otázky globálního významu, dopřálo papeži prostor k tomu, aby na základě sociálního učení katolické církve požadoval uznání a zabezpečení pracujících v sektoru tzv. neformální ekonomiky a solidaritu obohacenou o přínos všech kultur, včetně domorodých a lidových.

Jak papež v úvodu podotkl, Konference práce se koná v klíčovém okamžiku sociálních a hospodářských dějin, jelikož celý svět v loňském roce zaznamenal bezprecedentní nezaměstnanost. Návrat k předcovidové ekonomické úrovni by se ovšem měl vyvarovat „výlučného soustředění na zisk, izolace a nacionalismu, slepého konzumu a diskriminace lidí, kteří se jeví jako „odstranitelní“. František naopak požaduje přijatelné a důstojné pracovní podmínky, neboť práce má být především lidská.

„Jsme povoláni k tomu, abychom přednostně reagovali na situaci marginalizovaných pracujících, které postihla pandemie Covidu-19, jsou méně kvalifikovaní, dávají se najímat na denní práci, náleží k sektoru neformální ekonomiky, často jsou to migranti a uprchlíci, kteří vykonávají nebezpečnou, špinavou a ponižující práci. (...) Mnozí z nich jsou vyřazeni z přístupu k národním zdravotním programům, prevenci, péči a zabezpečení. Je to pouze jeden z mnoha případů filozofie odpisu, kterou jsme si navykli vnucovat našim společnostem“.

Důsledkům pandemie na trhu práce a s nimi spojeným vzestupem dětské práce, nárůstem obchodování s lidmi či poklesem potravinové bezpečnosti lze čelit jedině spojeným úsilím vlád, multilaterálních organizací a občanské společnosti. Za první cíl papež vytýčil společné dobro a zapojení všech občanů na jeho dosažení za přispění církví a náboženských společenství. Dále František považuje za nezbytné patřičné sociální a zdravotní zabezpečení všech obyvatel, stejně jako ochranu zaměstnanců za respektování jejich základních práv, včetně práva na sdružování v odborových organizacích.

„Jinými slovy, je zde také zapotřebí hluboké ekonomické reformy. V tuto chvíli, kdy uvažujeme na naší post-covidovou agendou, bychom měli věnovat zvláštní pozornost reálnému nebezpečí, že zapomeneme na ty, kteří zůstali pozadu. Hrozí jim, že je napadne virus ještě horší než Covid-19, a sice virus egoistické lhostejnosti. Tento virus se šíří přesvědčením, že život je lepší, pokud se lépe daří mně osobně, a že vše je dobré, je-li to dobré pro mne. Tak se začíná se selekcí jedněch lidí a odpisem druhých, přičemž zbylí se obětují na oltáři pokroku. Jde o skutečnou elitářskou dynamiku, o utváření nových elit na úkor mnoha skartovaných lidí i národů.“

Nastal tedy čas k odstranění nerovnosti a léčbě nespravedlnosti, která ohrožuje zdraví lidské rodiny, pokračoval papež František a navrhl trojici konkrétních léků: správné pojetí práce, které zahrnuje její nestandartní formy, péči o zaměstnance, ale také o stvoření, a rozvoj solidarity, která by si vážila přínosu všech kultur.

„Například domorodých a lidových kultur, které jsou často považovány za okrajové, avšak udržují při životě solidární praxi vyjadřující mnohdy více než ojedinělá gesta velkorysosti. Každý národ má svou kulturu a proto myslím, že nastal čas, abychom se konečně vymanili z dědictví osvícenství, které pojem kultura spojovalo s určitým typem intelektuální formace. Každý národ má svou kulturu a je třeba ji přijmout takovou, jaká je“.

V závěru se papež obrátil k různým činitelům ve světě práce, kteří mohou významně ovlivnit procesy změn. Ačkoli nesou značnou odpovědnost, mohou též vykonat nemálo dobra. Politikům papež připomenul, že jejich poslání je „nejvyšší formou milosrdné lásky“, a podnikatele upozornil na užití bohatství ku službě všech lidí.

„Když se někdy mluví o soukromém vlastnictví, zapomíná se, že je druhotné právo, které závisí na prvotním právu, a sice všeobecném určení statků“.

Papež také vyzdvihl roli odborů, které nazval prorockým hlasem, usilujícím o inovaci:

„Odbory jsou výrazem prorockého profilu společnosti. Rodí se a obnovují pokaždé, když dávají hlas těm, kteří ho nemají, a pranýřují ty, kteří by prodali chudáka za pár opánků (Am 2,6), jak praví prorok. Odhalují mocné, kteří pošlapávají práva nejzranitelnějších zaměstnanců, hájí cizince, poslední a odmítané. Je jisté, že zkorumpované odbory to již nedělají a mění se v pseudo-zaměstnavatele, vzdálené lidu“.

Zakončil papež František dnešní virtuální vystoupení v Mezinárodní organizaci práce.

(jag)

17. června 2021, 14:48