Hledejte

Papež František a kardinál Reinhard Marx Papež František a kardinál Reinhard Marx 

Papež potvrdil kardinála Marxe v úřadu mnichovsko-freisingského arcibiskupa

Papež František nepřijal žádost kardinála Reinharda Marxe o odstoupení z úřadu mnichovsko-freisingského arcibiskupa. Vyplývá to z papežova španělsky psaného dopisu kardinálu Marxovi, který dnes zveřejnil Svatý stolec.

Papež František doslova píše: „Pokračujte v duchovní obnově církve, jak navrhujete, ovšem jako arcibiskup mnichovský a freisingský“, děkuje německému kardinálovi za jeho odvahu a doporučuje tamní katolické církvi, aby se vyrovnávala s krizí, vyvolanou sexuálním zneužíváním ze strany některých jejích členů. „Musíme převzít odpovědnost za dějiny, a to jako jednotlivci i jako společenství. Tváří v tvář tomuto zločinu nemůžeme zůstat lhostejní“, pokračuje papež a varuje před politikou pštrosa, který strká hlavu do písku: „Celá církev je v krizi kvůli zneužívání a nemůže učinit krok vpřed, aniž by tuto krizi přijala. Nepomáhá pštrosí politika, ani sociologismy či psychologismy. Krizi je třeba uchopit z pohledu naší velikonoční víry“.

Sexuální zneužívání a způsob, jakým se s ním v církvi nakládalo, byl až donedávna katastrofální, přiznává papež. „Uvědomit si pokrytectví ve způsobu života z víry je milost a první krok, který musíme udělat“ Ačkoli, jak dále podotýká, nikoli každý je schopen se krizi vystavit a přijmout ji, je právě toto jediná cesta. Předsevzetí ke změně života, aniž bychom se sami vydali všanc, totiž nikam nevede.

V případě skandálů sexuálního zneužívání je samozřejmě zapotřebí „hodnotit historické události hermeneutikou doby, ve které k nim došlo“, poznamenává František, avšak to nikoho nezbavuje úkolu, aby za ně převzal odpovědnost v dnešní době. Každý biskup by si měl klást otázku: Co mám tváří v tvář této katastrofě dělat?, doporučuje papež. Spíše než „mea culpa“ se nyní žádá reforma našich způsobů chování. Ježíš se „nikdy nezabýval reformací“, soudí František a prosí o svolení k takovéto formulaci, avšak přinášel ji svým životem a svým tělem na kříži.

Podle papeže je nyní důležité, aby se církev dala Duchem vyvést na poušť bezútěchy, ke kříži a ke vzkříšení. „Máme se vydat touto cestou Ducha, jejímž výchozím bodem je pokorné vyznání: udělali jsme chyby, zhřešili jsme.“ „Nezachrání nás vyšetřování, ani moc institucí a dokonce ani moc peněz. Spása přichází pouze skrze vyznání viny a skrze spásný stud, který nám otevře dveře k soucitu a něze Pána, jenž je nám vždy nablízku“, uzavírá papež František osobní dopis kardinálu Marxovi.

(jag)

 

10. června 2021, 13:32