Hledejte

Papež: obnovit poškozenou přírodu znamená obnovit sami sebe

Vatikán. Papež František pozdravil zvláštním poselstvím dnešní zahájení Desetiletí pro obnovu ekosystému, které vyhlásila Organizace spojených národů. Jak papež zdůrazňuje, úpadek životního prostředí je jasným důsledkem narušeného fungování ekonomiky.

„Staňme se generací obnovy ekosystémů. Obnovit přírodu, kterou jsme poškodili, ve skutečnosti znamená především obnovit sami sebe“, vybízí papež František, jehož text formou videoposelství přednesl kardinál státní sekretář, Pietro Parolin. Papežova výzva, adresovaná Inger Andersenové, výkonné ředitelce Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), a generálnímu řediteli Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Čchü Tung-jüemu, zazněla v předvečer Světového dne životního prostředí,

„Na obnovu ekosystémů nám podle vědců zbývá jen málo času“, varuje papež František, a „proto je důležité přijmout desetileté závazky a zabránit jejich dalšímu znehodnocování a vytěžování“. Jak papež podotýká, „hrozí nám záplavy, hlad a další vážné následky“, které by nás měly přivést ke „starosti o sebe navzájem a o ty nejslabší z nás“. Za „nespravedlivé a nemoudré“ papež naopak považuje další ničení člověka a přírody, jak napovídá rovněž „odpovědné svědomí“.

František povzbuzuje k „naléhavému“ jednání, abychom se stali stále odpovědnějšími správci i vůči budoucím generacím: všichni jsme součástí „daru stvoření“, jak připomíná Písmo. Poté vypočítává různé stávající krize – od „globální pandemie vedoucí k úmrtí milionů lidí“, přes nespravedlivé aspekty současných ekonomických systémů po četné klimatické krize, které „vážně doléhají na lidskou společnost a zapříčiňují masové vymírání druhů“. V souvislosti s nimi je třeba přehodnotit současný model rozvoje a zdůraznit „že úpadek ekosystémů je jasným důsledkem ekonomické dysfunkce“. Vhodnou odpověď papež spatřuje v integrální ekologii, která vyzdvihuje nerozlučnost zdravého pokroku od „spravedlnosti pro chudé, angažovanosti ve společnosti a vnitřního pokoje“.

(jag)

4. června 2021, 16:36