Hledejte

Kniha “PACE IN TERRA. La fraternità è possibile” Kniha “PACE IN TERRA. La fraternità è possibile”  

Papež: Nikdy se nevzdávejte snu o světě bez válek

Dosud nepublikovaný Františkův text pro knihu "Mír na zemi. Bratrství je možné.“

Vatican News

Zdá se, že hrůzy 20. století, obě světové války, šoa, genocidy i hrůzy prvních dvou desetiletí 21. století, terorismus, masakry a nenávistná propaganda, byly zbytečné, když i dnes je mír "pošlapáván a přehlížen". Na druhou stranu se "válka nebezpečně přehodnocuje": je to zlo, za které se budou politicky odpovědní zodpovídat před Bohem a národy. Hlubokou lítost vyjadřuje papež František v dosud nepublikovaném textu ve svazku nazvaném "Mír na zemi" (evokujícím historickou encykliku Jana XXIII.) s podtitulem "Bratrství je možné".

Ekumenická řada LEV

Dnes vychází kniha z ekumenické řady Libreria Editrice Vaticana (Vatikánského knižního vydavatelství) "Výměna darů", jejímž cílem je poukázat na vazby mezi křesťany různých konfesí. Svazky této edice jsou vždy uvedeny příspěvkem představitele odloučených církví a společenství, s nimiž jsme na cestě k obnovení společenství. Tentokrát je to papež Tawadros II., patriarcha koptské pravoslavné církve v egyptské Alexandrii, který je podepsán pod předmluvou ke knize, z níž včera deník La Repubblica přinesl obsáhlé výňatky. Od 28. června je italských v knihkupectvích.

Riziko zapomínání lekcí z dějin

Papež František v textu vychází z dnešní reality, z reality milionů lidských bytostí, které touží po míru, ale které jsou stále "ohroženy válkou, nuceny opustit své domovy, zasaženy násilím". "Tato snaha, tak legitimní, je často pošlapávána nebo přehlížena," poznamenává papež, který upozorňuje, že s odchodem generace, která prožila druhou světovou válku, rychle "zapomínáme na poučení z dějin". "Zapomínání na bolesti válek" - píše - "nás činí bezmocnými vůči logice nenávisti: usnadňuje rozvoj válčení. Zapomínání potlačuje skutečnou snahu o mír a vede k opakování chyb minulosti."

"Dnes se válka přehodnocuje."

František si uvědomuje, že "dnes se válka nebezpečně přehodnocuje: lidé se snadno rozhodují pro válku, přičemž uvádějí nejrůznější zdánlivě humanitární, obranné nebo preventivní výmluvy, a dokonce se uchylují k manipulaci s informacemi". Poté klade řadu otázek: "Jsme si vědomi utrpení tolika lidí kvůli válce? Jsme si vědomi rizik pro lidstvo?", nebo "jsme roztržití a zahledění do vlastních zájmů", v klidu, protože válka se nás nijak úzce nedotýká? To jsou otázky, které "by měly znepokojovat politické vůdce, kteří se budou před Bohem a národy zodpovídat za pokračování válek".

Uprchlíci, bolestní vyslanci požadavku míru

František se vrátil k pojmu "třetí válka vedená 'po částech', se zločiny, masakry a ničením" a zpytoval svědomí všech: "Nemůžeme žít v míru s probíhajícími válkami, jako by byly nevyhnutelné. Bylo by to otupení svědomí!". To se bohužel stává, zejména v zemích, které nejsou postiženy konflikty, ale pouze některými důsledky, jako je příchod uprchlíků. Právě oni, zdůrazňuje papež, jsou "svědky války, smutnými 'vyslanci' nevyslyšeného požadavku míru", kteří "nám dávají poznat, jak je válka nelidská. Vyslechněme si jejich bolestnou životní lekci! Přijímání uprchlíků je také způsob, jak omezit válečné utrpení a usilovat o mír."

Ne lhostejnosti, ne obchodu se zbraněmi

Výzva tedy zní, abychom nesklouzli do lhostejnosti, ale abychom se "snažili neúnavně jednat pro mír". "I když někdo nemůže v konfliktech jednat přímo, bdělé veřejné mínění může udělat hodně," ujišťuje papež, "může zavázat vlastní zemi, může vyvinout tlak na mezinárodní společenství." Místo toho "lhostejnost je spoluviníkem války". Papež František poté odsoudil mafie a zločince, kteří "dnes vedou skutečné války a ničí mír ve vlastním zájmu", a vyzval, aby se na násilí neodpovídalo dalším násilím, a požádal o zastavení obchodu se zbraněmi, který nelze ospravedlnit ani zachováním pracovních míst.

Duch Assisi

František řekl, že ho povzbuzuje skutečnost, že "ve všech kulturách a náboženstvích bylo zaseto semínko míru", o němž svědčí setkání svolané Janem Pavlem II. do Assisi v roce 1986: "Svět se od roku 1986 tolik změnil. Stejně jako včera a více než včera však potřebujeme spolupráci a modlitbu všech náboženství, abychom také delegitimizovali násilí ve jménu Boha."

Sen o světě bez válek

Závěrečná výzva papeže zní, abychom nerezignovali na válku "jako každodenního průvodce lidstva", když tolik dětí vyrůstá ve stínu k válečných konfliktů. Válka – jak tvrdí – může být zrušena stejně jako otroctví: "Nesmíme se vzdát snu o světě bez válek. Ať se všechny národy země těší z radosti z míru!".

(vac)

28. června 2021, 08:49