Hledejte

Papež František zdraví emeritního papeže Benedikta XVI. při setkání s novými kardinály 28. listopadu 2020 Papež František zdraví emeritního papeže Benedikta XVI. při setkání s novými kardinály 28. listopadu 2020 

František k 70. výročí kněžství Benedikta XVI.: Děkujeme za tvé věrohodné svědectví

Po modlitbě Anděl Páně na slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla připojil papež František blahopřání svému předchůdci. Od vysvěcení Josepha Ratzingera, budoucího papeže Benedikta XVI., na kněze uplynulo dnes 70 let.

Dnes slavíme výročí, které se dotýká srdcí nás všech. Před 70 lety byl papež Benedikt vysvěcen na kněze. Tobě, Benedikte, drahý otče a bratře, patří naše láska, naše vděčnost a naše blízkost.

Papež Benedikt žije v klášteře, který je určen pro kontemplativní společenství zde ve Vatikánu, aby se modlilo za církev. V současné době je on tím, kdo ve Vatikánu kontempluje a věnuje svůj život modlitbě za církev a za římskou diecézi,  jejímž je emeritním biskupem. Děkuji ti, Benedikte, drahý otče a bratře. Děkujeme za tvé věrohodné svědectví. Děkujeme za tvůj pohled neustále upřený k Božímu horizontu: Děkujeme!

(job)

29. června 2021, 14:31