Hledejte

Papež František s chalcedonským pravoslavným metropolitou Emmanuelem Papež František s chalcedonským pravoslavným metropolitou Emmanuelem 

Papež k pravoslavné delegaci: Překonejme předsudky a rivalizaci

K odbourání předsudků a překonání rivalizace vybídl papež František při dnešní audienci pro delegaci konstantinopolského ekumenického patriarchátu. Svatý otec ve své promluvě hledal nové podněty k pokračování ekumenické cesty v krizi, kterou s pandemií prošel celý svět.

Podle tradice přijíždí pravoslavná delegace každoročně do Říma na svátek svatých Petra a Pavla, zatímco zástupci Vatikánu se vydávají na reciproční návštěvu Istanbulu na svátek svatého Ondřeje, patrona pravoslavné církve. Letos vedl pravoslavnou delegaci chalcedonský metropolita Emmanuel, protože patriarcha Bartoloměj I. nemohl být osobně přítomen.

František zdůraznil, že tato výměna delegací mezi římskou a konstantinopolskou církví je znamením skutečného společenství, které nás spojuje, jakkoli ještě není úplné. Poukázal na to, že letos budeme slavit slavnost svatých Petra a Pavla v době, kdy se svět stále potýká s dramatickou krizí způsobenou pandemií. Připomněl také původní význam slova krize, který označoval očišťování dobrého zrna od plev.

„Závažnější než tato krize je pouze možnost, že ji promarníme, aniž bychom si z ní vzali ponaučení. Je to lekce pokory, která nás učí, že není možné žít zdravě v nemocném světě a pokračovat jako dosud, aniž bychom si uvědomili, co všechno nefungovalo dobře.  Velká touha po návratu k normálu může i dnes zakrýt nesmyslné očekávání, že se opět budeme spoléhat na falešné jistoty, na zvyklosti a projekty zaměřené pouze na zisk a prosazování vlastních zájmů, aniž bychom konkrétně reagovali na planetární nespravedlnost, křik chudých a poškozené zdraví naší planety.”

Papež zdůraznil, že před křesťany na cestě k plnému společenství krize otevírá možnost znovu se ptát, jak chceme postupovat. Poukázal na to, že si můžeme vybrat ze dvou cest: uzavřít se do sebe a hledat vlastní jistoty a příležitosti, nebo se otevřít druhým, s riziky, která to přináší, ale především s plody milosti, jejichž garantem je Bůh.

„Drazí bratři, není na čase, abychom s pomocí Ducha svatého dali naší cestě další impuls, odbourali staré předsudky a definitivně překonali škodlivé soupeření? Aniž bychom ignorovali rozdíly, které budou překonány dialogem v lásce a pravdě, nemohli bychom zahájit novou etapu ve vztazích mezi našimi církvemi, která by se vyznačovala tím, že bychom šli více společně, že bychom chtěli udělat skutečné kroky vpřed, že bychom cítili skutečnou spoluzodpovědnost jeden za druhého? Budeme-li poslušni lásky, Duch svatý, který je tvůrčí Boží láskou a vnáší harmonii do rozmanitosti, nám otevře cestu k obnovenému bratrství.”

Svatý otec poukázal na to, že svědectví o rostoucím společenství mezi křesťany bude také znamením naděje pro mnoho lidí, kteří se budou cítit povzbuzeni k podpoře univerzálnějšího bratrství a smíření schopného napravit křivdy minulosti. "Jedině tak lze otevřít budoucnost míru," zdůraznil František.

(job)

28. června 2021, 15:44