Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Papež k jezuitským školám: Rozvíjejte kritické myšlení

Papež František pozdravil ve zvláštním videoposelství Latinskoamerickou federaci kolejí spravovaných jezuity (Federación latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús), u příležitosti dvacátého výročí jejího založení.

Vzorem našeho vztahování se ke světu je Ježíš. Učí nás vycházet za těmi, kdo jsou maličcí, chudí, odepsaní, říká František v poselství svým latinskoamerickým spolubratřím působícím ve školství. Pokud si chceme život uchovávat pro sebe, stane se z něj “muzeální kousek páchnoucí naftalinem” – dodává:

“Přeji si, aby školy byly přívětivé, totiž aby byly místem, kde je možné zacelovat vlastní rány a rány druhých; školy, v nichž jsou otevřené skutečné brány a nikoli pouze slovní projevy; školy, kam mohou přijít děti z chudých rodin a kde se jim vychází vstříc. Takové školy ztělesňují evangelijní moudrost, která je tím nejlepším úhlem pohledu a od níž se můžeme učit. Školy, které se neuzavírají do egoistického elitářství, ale učí všechny vzájemnému soužití, školy, kde žije bratrství, s vědomím, že všechno je provázáno a že bratrství neznamená předně morální povinnost, nýbrž že je spíše jakousi objektivní identitou lidského rodu a celého stvoření. To je bratrství… Jsme stvořeni v rodině, jako bratři.”

Papež dále vybízí členy Federace latinskoamerických kolejí Tovaryšstva Ježíšova, aby učili své žáky rozlišovat, rozumět znamením časů a chápat svůj život jako dar. Připomíná také, že  je důležité rozvíjet kritický postoj ke vzorcům rozvoje, produkce a konzumu směřujícím k hanebné nerovnosti, která je příčinou utrpení velké většiny světové populace. “Jak vidíte, mým přáním je, aby vaše školy měly svědomí a rozvíjeli svědomí,” dodává papež a povzbuzuje jezuitské školy, aby pokračovali ve svém poslání.

(job)

11. června 2021, 11:01