Hledejte

Audience pro zástupce italské charity Audience pro zástupce italské charity 

Papež k italské charitě: Věnujte se mladým, lajkování k životu nestačí

Ke kreativnímu a evangelnímu přinášení pomoci stále rostoucímu počtu lidí trpících novými formami bídy vyzval Svatý otec pracovníky a dobrovolníky italské charity, která právě slaví padesáté výročí svého vzniku. Do Vatikánu se sjeli zástupci všech 218 diecézních poboček charity i národní centrály, která koordinuje jejich práci.

František poděkoval diecézní síti Charit za neúnavnou práci pro zmírnění osamělosti a utrpení během pandemie. Poukázal na to, že ve chvíli, kdy před námi stojí nové výzvy a hledíme na tváře nových, Duch svatý, který je tvůrčím tvůrcem, nám napoví nové myšlenky odpovídající době, v níž žijeme. Papež upozornil italskou Charitu, aby vždy začínala od těch nejposlednějších, zachovávala si evangelní styl a rozvíjela kreativní milosrdenství.

Milosrdenství je vždy inkluzivní, nezabývá se pouze hmotným rozměrem nebo pouze duchovním aspektem. Ježíšova spása zahrnuje celého člověka. Potřebujeme charitu, která se zabývá integrálním rozvojem člověka: duchovní, materiální a intelektuální milosrdenství. Je to celistvý přístupl, který jste zakusili v dobách velkých katastrof, také díky partnerství, které je krásnou zkušeností všeobjímající sounáležitosti v lásce mezi místními církvemi v Itálii, Evropě a ve světě. Nestačí však realizovat je pouze když přicházejí katastrovy: je třeba, aby charita a křesťanské komunity byly vždy připraveny sloužit celému člověku, protože, jak říkával Jan Pavel II., "člověk je cestou církve".

Papež František zdůraznil, že mezi nejkřehčí oběti této epochy změn patří mladí lidé. Čas, který jim věnujeme není nikdy marný. Je třeba pěstovat vztahy, které překonávají kulturu lhostejnosti a povrchnosti.

“Lajkování k životu nepostačuje. Je zapotřebí bratrství a skutečná radost. Charita se může stát jakýmsi cvičištěm života, kde mohou mladí lidé objevit smysl daru, zakusit jak velmi nám prospívá, když nalézáme sami sebe v čase věnovaném druhým. Pokud bude charita takto postupovat, zůstane sama mladá a tvůrčí, zachová si prostý a přímý pohled, který se beze strachu upírá vzhůru i k druhému člověku, jak to dělají děti.”

(job)

26. června 2021, 16:27