Hledejte

Papež František vyzdvihuje krásu manželství: Láska vyžaduje trpělivost, ale stojí za to

Papežská nadace Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) dnes zveřejnila videoposelství, kterým Svatý otec doprovází červnový evangelizační úmysl, obětovaný „za krásu manželství“.

Videonahrávka, připravená ve spolupráci s Úřadem pro laiky, rodinu a život, je součástí zvláštního Roku věnovaného rodině, který začal 19. března.

„Je pravda, co někdo říká, totiž že mladí lidé nechtějí uzavírat manželství, zvláště v této těžké době?“, ptá se papež František na začátku videoposelství a pokračuje: „Sňatek a sdílení života je něco krásného. Je to náročná a někdy svízelná, konfliktní cesta, ale vyplatí se riskovat. Na této celoživotní cestě nejsou manželé sami: Ježíš je doprovází. Manželství není pouhý sociální úkon, nýbrž povolání, které se rodí v srdci, vědomé rozhodnutí na celý život, vyžadující zvláštní přípravu. Prosím, nikdy na to nezapomínejte! Bůh si pro nás vysnil lásku a žádá, abychom s tímto snem souzněli. Přisvojme si tuto Bohem vysněnou lásku. A modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce. Láska si totiž žádá velikou trpělivost. Ale stojí za to, nemyslíte?“

Táže se papež v závěru videoposelství k červnovému úmyslu Apoštolátu modlitby.

(jag)

1. června 2021, 16:00