Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež František píše Jamesi Martinovi SJ: „Modlím se za tebe, abys mohl pokračovat tímto způsobem.“

Dopis papeže otci Jamesi Martinovi SJ, který vykonává pastorační činnost v LGBT komunitě.

Vatican News

Bůh "se s láskou přibližuje ke každému ze svých dětí, ke všem a ke každému z nich. Jeho srdce je otevřené každému. On je Otec." Takto se vyjádřil papež František v krátkém ručně psaném dopise ve španělštině, který zaslal jezuitovi otci Jamesi Martinovi, jenž vykonává svůj apoštolát mezi LGBT lidmi (GLBT je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby) u příležitosti webináře "Outreach 2021", který se konal o víkendu. Kněz v neděli dopis zveřejnil na Twitteru.

"Boží 'styl'," píše papež, "má tři rysy: blízkost, soucit a vlídnost. Takto přistupuje ke každému z nás. Když přemýšlím o tvé pastorační práci, vidím, že se neustále snažíš napodobovat tento Boží styl. Jsi knězem pro všechny, protože Bůh je Otcem všech. Modlím se za tebe, abys mohl pokračovat tímto způsobem, být blízko, soucitný a s velkou vlídností."

František poděkoval otci Martinovi za jeho „pastorační horlivost a schopnost být lidem nablízku s takovou blízkostí, jakou měl Ježíš a která odráží blízkost Boží".

Papež svůj dopis, datovaný dnem 21.6.2021, uzavírá ujištěním a prosbou o vzájemnou modlitbu:

"Modlím se za tvé věřící, za tvé 'farníky', za všechny, které Pán postavil do tvé blízkosti, aby ses o ně staral, chránil je a dával jim růst v lásce k našemu Pánu Ježíši Kristu. Prosím, nezapomeň se za mne modlit. Ať ti Ježíš požehná a svatá Panna ať tě chrání.

                            Bratrsky,

                                    František“

Fotografie papežova dopisu zveřejněná Jamesem Martinem.

27. června 2021, 19:38