Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Nejen vytváření programů, ale konkrétní gesta, požaduje papež od FAO

Papež František se obrátil k účastníkům 42. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), které ode dneška do pátku probíhá v Římě. Tato ministerská konference členských států FAO se schází jednou za dva roky a tentokrát jí předsedá polský ministr pro klima a životní prostředí, Michał Tadeusz Kurtyka, jemuž papež své španělsky psané poselství adresoval.

Tři čtvrtiny z těch, kteří mají málo jídla, jsou lidé, kteří vyrábějí potraviny pro zbytek světa, zemědělci žijící v chudých venkovských oblastech, konstatuje papež František, a tento stav ještě více vyostřila globální krize vyvolaná Covidem 19. Počet lidí, ohrožených akutním nedostatkem potravin, se může v budoucnu zvýšit o mnoho milionů nejenom kvůli pandemii, ale též v důsledku konfliktů, klimatických jevů a hospořádských krizí. Papež proto vyzývá k přínosnému rozvoji oběhového hospodářství, které zaručuje prostředky pro všechny, včetně budoucích generací, a podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie.

Podle Františka spočívá hlavní problém v přetváření ekonomiky podle lidského měřítka, aby se neřídila výlučně ziskem, avšak dbala na společné dobro, ctila etiku a projevovala ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Měli bychom se poučit z pandemie, zvrátit dosavadní směřování a investovat do globálního potravinového systému, který by byl schopen odolávat případným budoucím krizím. To vše, jak papež upřesňuje, předpokládá podporu udržitelného a diverzifikovaného zemědělství, které zohledňuje nezastupitelnou úlohu rodinných farem a venkovských komunit. Papež poznamenává, že tři čtvrtiny chudých lidí na světě přímo závisejí především na zemědělství, jsou však odříznuti od trhů, vlastnictví půdy, finančních zdrojů, infrastruktury a technologií.

Od Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství a mezinárodního společenství obecně papež žádá, aby vyvinuly úsilí nezbytné k dosažení potravinové soběstačnosti, a to jak prostřednictvím nových modelů rozvoje a spotřeby, tak prostřednictvím takových forem komunitní organizace, které by chránily místní ekosystémy a biologickou rozmanitost. Namísto rozsévání napětí, střetů a přetvářky je mezinárodní společenství povoláno k tomu, aby trpělivě a odhodlaně budovalo kulturu míru a odmítalo virus lhostejnosti. Využijme tuto pandemickou zkoušku jako příležitosti, jak připravit zítřek pro všechny, aniž bychom někoho vyřadili, naléhá papež František.

„Drazí přátelé, pouhé vytváření programů nestačí k tomu, aby mezinárodní společenství začalo jednat. Je zapotřebí konkrétních gest, jejichž opěrným bodem je společná příslušnost k lidské rodině a podpora bratrství. Gest, která by umožnila vytvořit společnost podporující vzdělání, dialog a spravedlnost“, uzavírá papež poselství adresované na 42. Konferenci Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství.

(jag)

14. června 2021, 16:35